2014 YGS ve LYS başvuruları nasıl yapılacak?

2014-ÖSYSye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2014-ÖSYS Kılavuzuna Erişim: 2014-ÖSYSye başvurmak isteyen adaylar, 2014-ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişebileceklerdir.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Başvurular, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır
Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylardan ilk kez ÖSYSye başvuran adaylar,
 başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü, adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.
 Bir ortaöğretim kurumundan mezun durumdaki adaylardan ilk kez ÖSYSye başvuran adaylar,
 başvurularını sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapabileceklerdir. Bu adaylar diğer başvuru merkezlerinden başvuru yapamazlar. Bu adayların diploma/mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini
başvuru görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
 Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış adaylar ile mezun durumdaki adaylardan önceki yıllarda ÖSYSye başvurusu olan, ancak, Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan
adaylar, başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
 Bir ortaöğretim kurumundan henüz mezun olmamış adaylar ile mezun durumdaki adaylardan önceki yıllarda ÖSYSye başvurusu olan ve Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar,
 başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (
https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Önceki yıllarda ÖSYSye başvurusu olup 2014-ÖSYSye başvuru yapmak isteyen adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar (Aday Başvuru Formunun 14-20. Bilgi alanlarında), başvurularını sistemdeki mevcut bilgileri ile yapacaklar; değişiklik taleplerini, mezun durumunda olan adaylar diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneğini, son sınıf düzeyinde olan adaylar öğrenci belgesinin onaylı bir örneğini 2014-ÖSYS Eğitim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği ekinde 6 Haziran 2014 tarihine kadar ÖSYMye ulaştıracaklardır. ÖSYMye süresi içinde ulaşan belgeler işleme konulacak, süresi içinde ÖSYMye ulaşmayan belgeler işleme konulmayacaktır.


İlgili belgesi süresi içinde ÖSYMye ulaşmayan veya dilekçe ekinde geçerli ve onaylı belgesi bulunmayan adayların değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde sistemdeki mevcut bilgileri dikkate alınacaktır.
* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz
kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Ortaöğretim kurumu (okul) müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ÖSYSde başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Aynı adreste birden çok ortaöğretim kurumunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunmaktadır.
ÖSYS başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.
d) Başvuru Ücretinin (YGS/LYS veya Sınavsız Geçiş Ücretinin) Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.5. (yurt içinden başvuranlar için) ve 10.7. (yurt dışından başvuranlar için) maddelerinde yer almaktadır.
Adayların başvurularını yapabilmeleri için öncelikle başvuru/sınav ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir.
Sınav veya sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmış olmak, ÖSYSye başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
e) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
f) Aday Başvuru Formunun Onaylatılması: Son sınıftaki adaylar Aday Başvuru Formundaki eğitim bilgilerini kendi okul müdürlüklerine onaylatacaklardır

g) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:
Mezun durumda olup ilk defa ÖSYSye başvuru yapacak olan adaylar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacakları başvuru sırasında Aday Başvuru Formu ile diploma/mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru görevlisine teslim edeceklerdir. Bu adayların Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınarak başvuru süresi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü içerisinde ÖSYMye ulaştırılacaktır.
Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (diploma, sağlık raporu, transkript vb.) teslim edilmeyecektir. Başvuru işlemini tamamlayan adaylara ilişkin hiçbir belge, başvuru formu, dilekçe vb. başvuru merkezlerince alınmayacaktır. Gerektiği durumlarda bu belgeler, aday tarafından Genel Amaçlı Dilekçe/Eğitim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği ekinde ÖSYMye ulaştırılacaktır.