2014 YDS sınavına kimler başvuru yapmak zorundadır?

YDSyi kullanabilecek olanlar1- KPSS lise adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir. Lise düzeyinde nadir görülen bir durum olsa da KPSSden düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesi sayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.

2- KPSS önlisans adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir. Bu durum önlisans düzeyinde liselere göre daha sık görülebilmektedir. KPSSden düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesisayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.

3- Üniversite 3 veya 4′üncü sınıfta okuyanlar: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının sonsınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.

4- KPSS lisans adayları: Lisans düzeyinde her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanıistenmektedir. Özellikle lisans adaylarının YDSye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantajoluşturacaktır.

5- KPSS A grubu adayları: A grubu puanlar arasında 91 tanesinin içinde yabancı dil bileşeni bulunmaktadır. A grubu hukuk, iktisat, maliye alanlarına çok iyi hazırlanan bir aday, YDSye girmezse 91 tane puan türü hesaplanmayacak ve bir çok kurum sınavına giremeyecektir (gelir uzmanlığı da buna dahildir). Bu yüzden A grubu adayların hepsinin YDSye başvurması gerekmektedir. A grubu adaylar içinyabancı dil gerekliliğini daha sonra detaylı olarak ele alacağız.

6- Kamu personeli: Kamuda çalışanlardan yabancı dil tazminatı almaya hakkı olanların bu tazminatı alabilmeleri için YDSye girmeleri gerekmektedir. Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı halde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.

7- 4/B sözleşmeli personel: Kurumlarda 4/Bli mütercim veya tercüman olarak çalışmak isteyenlerin (B) seviyesinde; çözümleyici veya programcı olarak çalışmak isteyenlerin ise (D) seviyesinde YDS puanınaihtiyaçları vardır.

8- Yüksek lisans adayları: Yüksek lisans (master) öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dilpuanı da aranmaktadır. Master öğrencisi olmak isteyenlerin YDSye girmeleri gerekmektedir. Ancak buöğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir

9- Araştırma görevlisi olmak isteyenler: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dilyeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının sonsınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

10- Doktora adayları: Doktora öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Doktora öğrencisi olmak isteyenlerin YDSye girmeleri gerekmektedir.

11- Doçent adayları: Doçent adaylarının YDSye girmeleri ve 100 üzerinden en az 65 almaları gerekmektedir.

12- Doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar: Bu kişilerin YDSye girerek 100 üzerinden en az 55 almaları gerekmektedir.

13- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği: Tıpta ve Diş Hekimliğinde UzmanlıkEğitimi Yönetmeliği uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da bu puana denk kabul edilen uluslararasıgeçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihidikkate alınır. 2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS sınavları uygulanmayacağından adayların yabancı dilyeterliliği için YDSye girmeleri yararlarına olacaktır.

14- Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenler: Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışındabir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim DiplomalarıDenklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.

Kutay Seymen ARIKAN

Kutay@memurlar.net