2014 YDS başvuru ücreti kaç TL'dir?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:
ydsa) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014-YDS Kılavuzu ile
Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
• ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez kayıt olacak adaylar ile Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı adaylardan eğitim bilgisi bulunmayanlar (Eğitim durumu bilgilerinin sisteme kaydı için yanlarında eğitim bilgilerini gösterir resmi belge bulunduracaklardır.);
başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
• Sistemde kayıtlı eğitim bilgilerinde değişiklik/eksiklik/yanlışlık olanlar (Eğitim durumu bilgilerinin sisteme kaydı için yanlarında eğitim bilgilerini gösterir resmi belge bulunduracaklardır.), başvurularını sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.

♦ • Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar (sistemde kayıtlı eğitimbilgilerinde değişiklik bulunmayanlar);başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya başvuru merkezleri) aracılığıyla yapacaklardır.
Adayların önceki başvurularında belge kontrolü ile alınan eğitim bilgileri Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar bu bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) kontrol etmelidir. Eğitim bilgileri eksik, hatalı olan veya eğitim bilgileri alanında hiçbir bilgi bulunmayan adayların eğitim bilgileri, Sınav Koordinatörlükleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınacaktır. Başvuru Merkezlerinden ise eğitim bilgileri değişen, hatalı olan adaylarla ilgili düzeltme yapılamayacak, eğitim bilgisi bulunmayan adaylara ait kayıt işlemleri yapılabilecektir.
Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri diğer sınavlarda/yerleştirmelerde de kullanılacağı için eğitim bilgileri Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınacaktır.


İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 3 – 12 Şubat 2014
İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 6 Nisan 2014, 9.30, 2,5 saat (150 dakika)
SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Haziran – 9 Temmuz 2014
SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 6 Eylül 2014, 9.30, 2,5 saat (150 dakika)
SINAV ÜCRETİ : 50,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL

c) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, 50,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip sına vın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar Y.U. numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.