2014 TEOG tercihlerini yaparken bunlara dikkat

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi in yerleştirme dönemi bu yıl ilk kez yapılıyor. Adaylar öncelikle okul adlarından oluşan 15 tercihli A grubu listesini, burada bir liseye yerleşemeyenler için okul türlerini içeren 6 tercihli B grubu listesini dolduracak. Hiçbir yere yerleşemeyen adayları ise Bakanlık en yakın yerde boş kontenjanı olan okula yerleştirecek. Velilerin endişesi ise istemediği okula yerleşme ihtimali.

Tercihler 31 Temmuz-8 Ağustos a

Tercihler öğrenci ya da veli tarafından https:e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8inci sınıfı tamamladığı okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.

Tercihler okul tercih kodlarına göre yapılacak. Öğrenciler A grubu ve okul türlerine göre olacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 tercih alınacak. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacak.

Okul tercih kodlarına göre oluşturulacak A grubu tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http:oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre öğrenci velisi tarafından 31 Temmuz-08 Ağustos 2014 tarihleri arasında en fazla 15 tercih olmak üzere yapılacak. Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde ise, en az 4 okul türü zorunlu olarak seçilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Elektronik ortamda tercihlerin hatasız, eksiksiz olarak e-kılavuzuna uygun doldurulması gerekiyor. Tercih listesinde öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacak. Elektronik ortamda onaylanan Tercih Başvuru Bilgileri Formunun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak. Bir nüshası ise imza karşılığı veliye verilecek.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacak. Tercih başvurusu bir kez yapılacığı için başvuru işleminden sonra değiştirilmeyecek.

Öğrenci aynı anda hem özel okulu hem de devlet okulunu kazanabilir mi?

Sisteme dahil olan özel okulların tam burslu öğrenci kontenjlarına yerleştirme işlemleri Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında yapılacak. Bunun dışında özel okullar için tercih listesi oluşturulmayacak, okula bireysel başvuru yapılacak. Bu durumda özel okula kayıt yaptırılsa bile e-okul üzerinde tercih yapmak istiyorum seçeneğini işaretlemek en doğrusu. Eğer öğrenci devlet okulları için yaptığı tercih listesinden bir okula yerleştirilirse ve bu okula devam etmek isterlerse özel okuldan kaydını alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçmiş yıllardaki tercih işlemlerinde ciddi değişiklikler yapıldı. Öğrenci ve veliler tüm bu değişiklikleri iyi anlamalı ve tercihlerini de bunlara göre şekillendirmeli. Geçmiş yıllarda tercih listeleri en fazla 12 okuldan oluşurken bu sene tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak. Tercihleri içeren 15 adet A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren 6 adet B grubu olmak üzere iki grupta alınacak.

Kontenjan ve yüzdelik dilim açıklanacak

Resmi Fen Liselerine ve Özel Fen Liselerine hazırlık sınıfları bu yıl açılacak mı?

2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren resmi ve özel tüm Fen Liselerinde hazırlık sınıfı uygulanmayacak.

25 Ağustostan itibaren öğrencilerin her nakil döneminde yer değiştirme hakkı olduğu söyleniyor. Öğrenci nakilleri konusunda bir tahdit getirilecek mi?

Nakil işlemleri Eylül ayı boyunca okulların taban puanları dikkate alınmaksızın puan üstünlüğü esas alınarak okulların kontenjan durumlarına göre haftalık periyotlarla devam edecek. Ekim ayından itibaren yapılacak nakil işlemlerinde ise Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan okul taban puanları esas alınacak.

Öğrenci karasız kalıp herhangi bir dönemde daha düşük puanlı da olsa kaydını aldığı eski resmi okuluna dönebilecek mi?

Nakil işlemleri, ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yer alan nakil şartlarına göre yapılacaktır. Bu şartları haiz öğrenciler bu prosedürü işleterek istedikleri okula gidebilecek.

Sıralama ve yüzdelik dilim açıklanmadığı takdirde tercih listesi neye göre yapılacak?

Okulların kontenjanları ve öğrencilerin yüzdelik dilimleri tercih aşamasında yayınlanacak.

B grubundan okul tercihi oluşturulurken ikamet adresi mi baz alınacak?

Öğrenciler, B grubu tür önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacak.

Tercihlerinde yerleşemeyen öğrencilerin durumu ne olacak?

Bu 15 tercihi içinde bir okula yerleşemeyen ya da hiç başvurumu yapmayanlar için ikinci bir aşama söz konusu değil. Bakanlık, toplam öğrenci sayısı içinde çok az bir grubu kapsayacağını düşünüyor. Bu gruptakiler tercih formunda B kategorisinde yar alan okul türlerinden birini seçecek.

Eylülden sonra nakil işlemleri nasıl yürüyecek?

Eylülde nakiller olacak. Ekim ayı itibaryıla yapılacak nakillerde ise EYlül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacak.

Okul üzerinden tercih listesi oluşturduktan sonra herhangi bir ortaokula onaylatmak gerekiyor mu?

Tercihler öğrenci/veli tarafından, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8inci sınıfı tamamladığı okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek. Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1deki Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formuna bağlı kalarak veli adına yapacak (08 Ağustos 2014 saat 17:00ye kadar).

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacak. Her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak.

BUNLARA DİKKAT!

Tercihleri yaparken 4 Temmuzda http:www.meb.gov.tr adresinden yayınlanan okul listesinden 15 okul seçilebilecek

Bu 15 okul seçiminde il, ilçe, okul türü sınırlaması olmayacak.

Okul seçimi yapılırken veliler temmuz ayını okul incelemesine ayırmalı.

Öğrencilerin mesleki yatkınlığına ve gelecek planlarına uygun tercihler yapılmalı.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER