2014 TEOG tercih işlemleri nasıl yapılacak?

a) 8inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecektir.
Tercihler öğrenci/veli tarafından, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8inci sınıfı tamamladığı ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecektir.
Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadeceokul türlerine göre yapılacaktır.
Okul tercih kodlarına göre oluşturulacak A grubu tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre öğrenci velisi tarafından 31 Temmuz-08 Ağustos 2014 tarihleri arasında en fazla 15 (onbeş) tercih olmak üzere yapılacaktır.

Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde, en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir.
Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercihişlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek1deki Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formuna bağlı kalarak yapacaktır. (08 Ağustos 2014 saat 17:00ye kadar)Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayan öğrenciler hariç, Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu ve Tercih BaşvuruBilgileri Formu telefon, posta, faks, eposta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığımızagönderilmeyecektir.
b) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı andan itibaren öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.
c) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme ekılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli sorumlu olacaktır.
ç) Elektronik ortamda onaylanan Tercih Başvuru Bilgileri Formunun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.
d) Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlemler ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr,http://oges.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden yapılacaktır.
e) Tercih başvurusu 1 (bir) kez yapılacaktır. Başvuru işleminden sonra değişiklikyapılamayacaktır.
f) Öğrenci nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır.

2014 TEOG Tercih Klavuzu İndir