2014 ÖMSS sonucu atananlardan istenecek belgeler hangileridir?

2014 YILI ENGELLİ PERSONEL İSTİHDAMI KAPSAMINDA BAKANLIĞIMIZ TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

ekps1 29 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olan 2012-ÖMSS sınavı sonucu Bakanlığımız Taşra Teşkilatı emrine04/02/2014 tarihi itibariyle ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atamaları yerleştirildikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülecektir.

Yerleştirmesi yapılan aday listelerinin ÖSYM tarafından Bakanlığımıza gönderilmesinin ardından, listeler atama iş ve işlemleri gerçekleştirilmek üzere ilgili Valiliklere gönderilecektir.

Bu nedenle adayların yerleştirildikleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Adaylar yerleştirildikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine aşağıdaki belgeler ile birlikte en geç 21/02/2014 tarihine kadar şahsen başvuruda bulunacaklardır:

a) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya başvuru sırasında onaylanacak örneği, (Mezun olabilecek durumda iken sınav ve yerleştirmeye başvuru imkanı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 03/02/2014 tarihi itibariyle sınav başvurusunda beyan ettiğieğitim kurumundan mezun olunması gerekmektedir.)

b) Engelli Personel Atama Başvuru Formu, (Ekte yer alan formun el yazısı ile doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

c) 3 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Mal bildirim beyannamesi, (Ekte bulunmaktadır.)

e) Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)

f) Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İletişim : İlgili İl Milli Eğitim Müdürlükleri.

Atama Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Mal Bildirim Beyannamesi İçin Tıklayınız