2014 LYS sınav tarihleri, saati ve soru sayıları

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYSlere başvurabileceklerdir. LYSlere başvurular 21-30 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. LYSler 81 il merkezi ve Lefkoşada yapılacaktır. Adayların LYS sınav merkezi tercihleri, LYS başvuruları sırasında alınacaktır. ÖSYM uygun gördüğü sınav merkezlerinde sınav yapma veya yapmama yetkisine sahiptir. LYS başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra ÖSYMnin İnternet sayfasından duyurulacaktır.
LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGSye ek olarak tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan LYSlere de girmeleri zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri Tablo 4te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1Ede gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 4 ve Tablo 1Eyi inceleyerek hangi sınavlara girmeleri gerektiğini belirleyebilirler. LYSlerde adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur. LYSlerde uygulanacak testler ve kapsamları Tablo 1Cde gösterilmiştir.
LYSlere giren adayların sınava giriş, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının geçerli sayılması ile ilgili olarak kılavuzun 3. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) maddesinde yer alan tüm kurallara uymaları zorunludur. Bu nedenle adayların sınava girmeden önce ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları ve kılavuzun ilgili sayfalarını bir kez daha okumaları yararlı olacaktır.

LYSlerde her test için ayrı bir soru kitapçığı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının soru kitapçık numarasını cevap kâğıdının ilgili alanlarına ayrı ayrı kodlayacaktır. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıklarının toplanması ve diğer teste ait soru kitapçıklarının dağıtılması ile karekod etiketinin yapıştırılması dışında ara verilmeyecektir. Bu toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adaylar ve salon görevlileri sınav salonundan dışarı çıkmayacaklardır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin soru kitapçığı dağıtılıp salon başkanının Sınav başlamıştır. dediği andan itibaren hesaplanacaktır. Adayların sınav salonundan çıkmalarının yasak olduğu süreler her LYS için ayrı ayrı aşağıda verilmiştir. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun ayrılan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. LYSlerde sınav yapılacak alanlar aşağıda açıklanmıştır:

1. MATEMATİK SINAVI (LYS-1)
15 Haziran 2014 Pazar günü yapılacak olan LYS-1, sabah saat 10.00da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-1de, Matematik Testi ve Geometri Testi yer alacaktır. Matematik Testinde 50 soru bulunacak ve 75 dakika cevaplama süresi verilecektir. Geometri Testinde 30 soru bulunacak ve 60 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.
Adaylar, LYS-1de ilk testin (Matematik Testi) cevaplama süresi içinde ve ikinci testin (Geometri Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.

2. FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
21 Haziran 2014 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-2, sabah saat 10.00da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir.
LYS-2de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktır. Testlerde 30ar soru bulunacak ve 45er dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.
Adaylar, LYS-2de birinci ve ikinci testin (Fizik Testi ve Kimya Testi) cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin (Biyoloji Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.

3. EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3)
22 Haziran 2014 Pazar günü yapılacak olan LYS-3, sabah saat 10.00da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. LYS-3 e, Türk Dili ve Edebiyatı Testi ile Coğrafya-1 Testi yer alacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.
Adaylar, LYS-3te ilk testin (Türk Dili ve Edebiyatı Testi) cevaplama süresi içinde ve ikinci testin (Coğrafya-1 Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.

4. SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
14 Haziran 2014 Cumartesi günü yapılacak olan LYS-4, sabah saat 10.00da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 135 dakika sürecektir. LYS-4 e, Tarih Testi, Coğrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi yer alacaktır. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coğrafya-2 Testinde 14 soru bulunacak ve 20 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinde ise 32 soru bulunacak ve 50 dakika cevaplama süresi verilecektir. Her bir test ayrı soru kitapçığında bulunacak, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır.
Adaylar, LYS-4te birinci ve ikinci testin (Tarih Testi ve Coğrafya-2 Testi) cevaplama süresi içinde ve üçüncü testin (Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi) ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.
5. YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
15 Haziran 2014 Pazar günü yapılacak olan LYS-5, öğleden sonra saat 14.30da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. Sınavda adaylara 80 soru sorulacaktır. Yabancı Dil Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Yabancı dil testinde her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya LYS başvurusunda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Adaylar, LYS-5te sınav süresinin ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar.