2014 KPSS yerleştirme takvimi

Devlet Personel Başkanlığı2014Yılına AitSınavveYerleştirmeTakvimi Aşağıdaki Şekilde Belirledi.
2014KPSSYerleştirmeTakvimi
DPB tarafından kamukurumvekuruluşlarındanyerleştirmetaleplerinintoplanması ÖSYM Başkanlığıncatercihlerinalınması
KPSS 1.Yerleştirme 10 Mart - 16 Mayıs2014 23 Haziran - 02 Temmuz2014
KPSS 2.Yerleştirme 11Ağustos- 10 Ekim2014 17 Kasım - 26 Kasım2014
...
2014KPSS Takvimi
BaşvuruTarihi SınavTarihi
KPSS A Grubu, B Grubu(Lisans) veÖğretmenlik 05 Mayıs - 14 Mayıs2014 05-06 Temmuz2014
ÖğretmenlikAlanBilgisiTesti 05 Mayıs - 14 Mayıs2014 13 Temmuz2014
KPSS B Grubu(Önlisans/Ortaöğretim) 30 Haziran - 16 Temmuz2014 27-28 Eylül2014