2014 KPSS soru sayısı değişti.

2014-KPSS ile ilgili olarak, ÖSYM ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır: kpss11) ÖSYM tarafından KPSS LİSANS sınavında Pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayısının 30 olarak belirlenmiştir. 

Bu yolla çok uzun olması sürekli itiraz konusu olan sınav sürelerinin de azaltılması sağlanmıştır.  Bu doğrultuda, 2014-KPSS Lisans sınavından itibaren alan testlerinin soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki gibi olacaktır.

 Pazar Günü Uygulanacak Alan Testleri ve Soru Sayıları Pazar Sabah (160 dakika)  

               Pazar Öğleden Sonra (160 dakika)  Hukuk (30)       

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  (30)

 Ekonometri (30)

İşletme (30)                                                    

İstatistik (30) Maliye (30)           

Kamu Yönetimi (30) Muhasebe (30)        

                                             Uluslararası İlişkiler (30)   2) 2013-KPSS’de uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kapsamı ve yaklaşık ağırlıkları, uyumu sağlamak amacıyla, 2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavlarında da aynen uygulanacaktır.

 

TABLO-1 KPSSDE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI  
 
        YaklaşıkAğırlığı           YaklaşıkAğırlığı  
Genel Yetenek    
                           
1) Sözel Bölüm %50   2) Sayısal Bölüm   %50  
  Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dilbilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yöneliksorulardan oluşacaktır.         Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.      
               
Genel Kültür    
                           
1) Tarih %45   3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15  
  a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki       a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu    
  Türk Devletleri   %5       hukuku     %5    
  b) Osmanlı Devleti   %15       b) Anayasa   %5    
  c) Atatürk İlke ve İnkılapları %20       c) İdare     %5    
  d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi %5     4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürelve Güncel Sosyoekonomik Konular %10  
                   
2) Türkiye Coğrafyası   %30                
  a) Türkiye in fiziki özellikleri %12                  
  b)Türkiye in beşeri özellikleri %5                  
  c) Türkiye in ekonomik özellikleri %13