2014 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı

ekps1Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Merkezimiz tarafından 27 Nisan 2014 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.

2014 EKPSS başvuru kılavuzu İNDİR

EKPSSye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS in geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Sınavagirmesi gerekenbu adaylariçin başvuru süresi 24 Şubat 2014 tarihinde başlayacak, 7 Mart 2014 tarihindesona erecektir. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS in geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak, 23 Mayıs 2014tarihinde sona erecektir. Adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir. Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları alınmayacaktır. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri EKPSSde ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. 2014-EKPSS Kılavuzu, ÖSYM in http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru tarihindeyayımlanacaktır. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. EKPSSye ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.