2013-2014 yıl sonu (seminer konuları) mesleki çalışmaları

2013-2014 yıl sonu (seminer konuları) mesleki çalışmaları

2013-2014 Eğitim öğretim yılı yıl sonu (seminer konuları) mesleki çalışmaları ile ilgili MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapıldığında sitemizde duyuracağız.

Öğretmenlerin Yaz Dönemi Seminer Çalışmalarını ;

İlköğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 98. maddesine,

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev yapan yönetici ve öğretmenler ise Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 24. Maddesine uygun olarak yerine getiriler.

İlköğretim Kurumlarında gören yapan yönetici ve öğretmenler:

İlköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk işgününe, eylül ayının ilk işgününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.

Yönetici ve öğretmenler meslekî çalışmalarda;
a) İlköğretim ders programlarında, mevzuatında ve uygulamalarında yapılan değişiklikleri inceler ve değerlendirir.
b) Birbiri ile ilişkili alanlarda zümre öğretmenleri iş birliği yapar.
c) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimini planlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar.
ç) Kayıt işlemleri ile ilgili olarak veli görüşmelerini gerçekleştirir.
Yönetici ve öğretmenlerin meslekî çalışmalarından azamî verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konularda belirlenebilir.
Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 Temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilkokulda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk işgününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.
ÖNEMLİ : Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görevli öğretmenler, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını, okul yönetimi veya millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Yöneticiler ve Öğretmenler İse;
Meslekle ilgili çalışmalarını eğitimin bitiminden 1 temmuza, eylül ayının ilk iş gününden eğitimin başlangıcına kadar olan sürede yaparlar.
Meslekî çalışmalarda; eğitim faaliyetleri, mevzuatta yapılan değişiklikler, eğitim metod ve teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, rehberlik, araştırma, plânlama, aile eğitimi konularına öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu kararları doğrultusunda yer verilir.

Meslekî çalışma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanır ve uygulanır.

ÖNEMLİ : Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.

Bunun dışında kalan öğretmen ve idareciler görev yaptıkları eğitim kurumunlarında İKY in 98. maddesi ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün belirlediği seminer çalışmalarını yürütüler.

******İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KONULAR:*****

 • Okul Öncesi Öğretmenlerin Haziran Dönemi Seminer Çalışmaları Hakkında.Tıklayınız.
 • Yıl Sonu ŞÖK İşlemleri Nasıl Yapılmalıdır?
 • Yıl sonunda idareye teslim edilecek evraklar
 • Yıl Sonu E-Okul sistemi üzerinde yapılacak iş ve işlemler
 • Yıl Sonu Mesleki Çalışma İçin Dilekçe

  SEMİNER KONULARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  NE ZAMAN?

  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Sınav
  Haber Kategori
  Ne Zaman
  Haber Kategori
  Haber

  SON HABERLER