2013-2014 MEB Yönetici Atama Takvimi

2013-2014 MEB Yönetici Atama Takvimi

2013 MEB Yönetici Atama Takvimi, MEB yönetici atamaları ne zaman yapılacak? MEB Sınava dayalı yönetici atamaları ne zaman yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığın bir genelge ile yapılacak iş ve işlemleri yönetici atama ve yer değiştirme işlemlerinin hangi öncelik sırasına göre yapılacağını ve tereddüde düşülen konularda açıklamalara yer veren bir genelge yayınlamalıdır. demiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 07.08.2013 tarih ve 31334 sayılı yazıları ile yönetici atama konusuna açıklık getirmiştir.

Bu yazıya göre bakanlık;

1-Kurum tiplerinin belirlenmesi.

2-MEB Yönetci Atama Sınava dayalı yönetici atamaları.

3-MEB Yönetci Atama Norm kadro fazlası yönetici atamaları.

4-MEB Yönetci Atama İstege bağlı yer değiştirmeler.

5-MEB Yönetci Atama Rotasyona bağlı yer değiştirme işlemleri.

Şeklinde bir atama takvimi oluşturulmuştur.

Söz konusu atamalar 4 Ekim 2013 tarihine kadar gerçekleştirilmek zorundadır.