2013 YGS ve LYS Konuları

2013 YGS ve LYS Konuları
TÜRKÇE
1-)Sözcükte Anlam
2-)Cümlede Anlam
3-)Paragraf
4-)Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem)
5-)Sözcüğün Yapısı
6-)Cümlenin Öğeleri
7-)Fiil Çatısı
8-)Cümle Çeşitleri
9-)Anlatım Bozuklukları
10-)Ses Bilgisi
11-)Yazım Kuralları
12-)Noktalama İşaretleri
13-)İletişim, Dil Kültür-Dillerin Sınıflandırılması
MATEMATİK
1-)Sayılar
2-)Basamak Kavramı
3-)Taban Aritmetiği
4-)Bölme-Bölünebilme
5-)OBEB-OKEK
6-)Rasyonel Sayılar
7-)Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8-)Mutlak Değer
9-)Üslü İfadeler
10-)Köklü İfadeler
11-)Oran-Orantı
12-)Denklem Çözme
13-)Problemler
14-)Mantık
15-)Kümeler
16-)Bağıntı-Fonksiyon
17-)İşlem-Modüler Aritmetik
18-)Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

GEOMETRİ
1-)Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2-)Üçgende Açı
3-)Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen)
4-)Üçgende Alan
5-)Üçgende Benzerlik
6-)Açıortay-Kenarortay
7-)Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8-)Çokgenler
9-)Çember-Daire
10-)Katı Cisimler
11-)Doğrunun Analiyiği
12-)Noktanın Analitiği
13-)Simetri-Döndürme

TARİH
1-)GENEL TARİH

-Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
-İlk Uygarlıklar
-İlk Türk Devletleri
-İslam Tarihi ve Uygarlığı
-Türk İslam Devletleri
-Türkiye (Anadolu) Tarihi
2-)OSMANLI TARİHİ
-Beylikten Devlete (1300 - 1453)
-Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600)
-Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
-Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
-En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
3-)TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ
-Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
-Mustafa Kemalin Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
-Erzurum ve Sivas Kongreleri
-Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması
-Misak – ı Milli ve İstanbulun İşgali
-I. Dönem TBMM, TBMMye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
-Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
-Lozan Antlaşması
-Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
-Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
-Atatürk Devrimleri
-Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
COĞRAFYA
1-)Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2-)Dünyanın Hareketleri
3-)Harita Bilgisi
4-)İklim Bilgisi
5-)İç ve Dış Kuvvetler
6-)Beşeri Coğrafya
7-)Ekonomik Faaliyet Türleri
FELSEFE
1-)FELSEFEYE GİRİŞ
-Felsefenin Tanımı, Alanı, Doğuşu
-Bilgi ve Bilgi Türleri
-Felsefi Bilginin Özellikleri
2-)BİLGİ FELSEFESİ
-Bilgi Felsefesinin Konusu ve Temel Kavramları
-Bilgi Felsefesinin Temel Sorunları
3-)BİLİM FELSEFESİ
-Bilim Felsefesinin Konusu ve Bilime İlişkin Yaklaşımlar
-Bilimin Özellikleri
-Bilimsel Yöntem, Yasa, Kuram ve Bilimin Değeri
4-)VARLIK FELSEFESİ
-
Varlık Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları
5-)AHLAK FELSEFESİ
-
Ahlak Felsefesi Temel Kavramları
-Ahlak Felsefesi Temel Sorunları
6-)SİYASET FELSEFESİ
-
Siyaset Felsefesi Temel Kavramları
-Siyaset felsefesi Temel Sorunları
7-)ESTETİK
-
Estetiğin Temel Kavramları
-Estetiğin Temel Sorunları
8-)DİN FELSEFESİ
-
Din Felsefesinin Temel Kavramları ve Sorunları

FİZİK
1-)Fiziğin Doğası
2-)Vektör-Kuvvet-Denge
3-)Basit Makineler
4-)Ağırlık Merkezi
5-)Doğrusal Hareket
6-)İş-enerji
7-)Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8-)Basınç
9-)Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10-)Katı ve Sıvılarda Genleşme
11-)Isı-Sıcaklık
12-)Elektrostatik
13-)Elektrik Akımı
14-)Manyetizma
15-)Işık Bilgisi
16-)Mercekler-Aynalar
17-)Ses-Uzay
KİMYA
1-)Kimyanın Gelişimi
2-)Bileşikler
3-)Kimyasal Değişimler
4-)Karışımlar
5-)Hayatımızdaki Kimya
6-)Madde ve Özellikleri
7-)Atomun Yapısı
8-)Periyodik Cetvel
9-)Kimyanın Temel Kanunları
BİYOLOJİ
1-)Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2-)Canlıların Ortak Özellikleri
3-)Canlıların Temel Bileşenleri
4-)Hücrenin Yapısı
5-)Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6-)Nükleik Asitler
7-)Protein Sentezi
8-)Enzimler
9-)Canlıların Sınıflandırılması
10-)Ekoloji
11-)Solunum-Fotosentez
12-)Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13-)Kalıtım-Evrim
14-)Bitkiler
15-)Vücudumuzdaki Sistemler
16-)Duyu Organları

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER