2013 YGS soru dağılımları ve uzman yorumları

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI
 
TÜRKÇE
 
2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir.
 
2013 YGS soruları, 2012 YGS sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmuştur.
 
Bu YGS de 2012 YGS ‘de sorulmayan Anlatım Bozukluğu ve Yazım Kuralları konusundan da soru gelmiştir.
 
2012 YGS’de Dil Bilgisinden 7 soru sorulmuştur.
2013’te ise, Dil Bilgisinden 10 soru sorulmuştur.
 
Paragraf soruları azalmıştır. Bunun yerine Dil Bilgisi artmıştır.
 
Paragraf bölümündeki soru dağılımı kendi içinde değişiklik göstermiştir.
 
2014 YGS  sorularıÖRNEK: Paragrafta Yardımcı Düşünce bölümünden 2012’de 13 soru sorulmuşken, 2013’te bu sayı 8’e düşmüştür; Anlatım Tekniği soruları 3’ten 4’e çıkmıştır. 
 
SON ÜÇ YILIN TÜRKÇE ORTALAMALARI
 
2012                            2011                           2010
18,00                          21,90                          21,50
 
2013 YGS, geçen yıl çıkan Türkçe soruları ile karşılaştırıldığında daha kolay olduğu söylenebilir.
 
2013 YGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                    SORU SAYISI
Paragrafta Yardımcı Düşünce                                              8
Paragrafta Konu-Ana Düşünce                                          5
Paragraf Anlatım Teknikleri                                                4
Cümle Yorumu                                                                      4
Paragrafta Yapı                                                                     3
Karma Dil Bilgisi                                                                    3
Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu                                           3
Cümle Anlamı (karma)                                                         2
Dil Bilgisi                                                                                2
Yazım Kuralları                                                                      2
Cümle Anlamı (kavramlar)                                                   1
Anlatım Bozukluğu                                                               1
Ses Bilgisi                                                                                1
Noktalama İşaretleri                                                              1
TOPLAM SORU SAYISI                                                   40
 
 
 
MATEMATİK
 
2013 YGS Matematik sorularının, 2012 ye göre daha zor olduğu söylenebilir.
Normal üzerinde sorulan soruların çok olması öğrencilerin süreyi kullanmalarını zorlaştırmıştır.
Problemler ile ilgili soruların çözümü zaman alıcı olduğu düşünülmektedir.
 
SON ÜÇ YILIN MATEMATİK VE GEOMETRİ ORTALAMALARI (Toplam soru Sayısı :40)
 
2012                            2011                           2010
6,92                                             7,50                                     11,40
 
 
 
2013 YGS MATEMATİK SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                     SORU SAYISI
Denklem kurma problemleri                                               10
Denklem çözme                                                                   3
Temel kavramlar                                                                  2
Sayı basamakları                                                                  2
Bölen sayıları, OBEB OKEK                                               2
Oran orantı                                                                            2
Fonksiyonlar                                                                         2
Ondalıklı sayılar                                                                     1
Basit eşitsizlikler                                                                    1
Mutlak değer                                                                         1
Üslü ifadeler                                                                          1
Çarpanlara ayırma                                                                1
İşlem                                                                                     1
Olasılık                                                                                  1
Mantık                                                                                   1
Kombinasyon                                                                        1
TOPLAM SORU SAYISI                                                    32
 
GEOMETRİ
Geometride soruların dağılımları incelendiğinde  üçgen sorusunun 2013 YGSde sorulmadığı göze çarpmaktadır. Soruların Çokgenler konusundan başlaması, yeterli birikimi olmayan öğrenciler için olumsuz olduğu ve bu anlamda sürpriz olduğu söylenebilir.
 
Geometri sorularının zorluk derecesi incelendiğinde, sadece katı cisim sorusunun aşırı zor olduğu, diğer soruların klasik ve orta seviyede, yamuk sorusunun çok kolay olduğu düşünülmektedir.
 
Yeni müfredatın öne çıkardığı, vektörlerden ve dönüşümlerden soru gelmedi. Sadece kare sorusu, fraktal şeklinde verilmiş, onun da çözümü için fraktal hakkında bir bilgi sahibi olmaya gerek olmadığı yönündedir. 
 
 
 
2013 YGS GEOMETRİ SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                     SORU SAYISI
Çokgenler                                                                              1
Dikdörtgen                                                                            1
Kare                                                                                       1
Yamuk                                                                                   1
Çemberde Uzunluk                                                               1
Katı cisimler                                                                          1
Analitik Geometri                                                                 2
TOPLAM SORU SAYISI                                                   8
 
FİZİK
2013 YGS’ de Fizikten 14 soru soruldu. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Geçen yıl yeni fizik müfredatı ile ilgili soru sorulmamıştı.2013 YGS Fizikte yeni fizik müfredatı ile ilgili 3 soru vardı. 
 
Soruların tamamını düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler çözebilirdi. Genel olarak soruların ifadesi açık ve anlaşılırdı.
 
2013 YGS FİZİK SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                   SORU SAYISI
Elektrik                                                                                  3
Isı ve Sıcaklık                                                                        2
Fiziğin Doğası                                                                      1
Sıvıların kaldırma ilkesi                                                        1
Basınç                                                                                   1
Doğrusal Hareket                                                                  1
Dinamik                                                                                 1
İş ve Enerji                                                                            1
Mıknatıslık                                                                             1
Optik                                                                                      1
Ses                                                                                         1
TOPLAM SORU SAYISI                                                    14
 
KİMYA
Sorular daha önceki yıllarda çıkmış sorulara paralel olarak gelmiştir. Adayların çok zorlanacağı sorular yoktu dolayısıyla adaylar zorlanmamıştır. 
 
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yenilenen müfredat içeriğine ait sorular vardı.
Sorular bu yıl yorumdan çok bilgi ağırlıklı geldi.
 
2013 YGS GEOMETRİ SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                     SORU SAYISI
Bileşikler                                                                                4
Kimyasal Değişimler                                                            2
Çözünürlük                                                                            2
Madde ve Özellikleri                                                             1
Atomun Yapısı                                                                     1
Bağlar                                                                                    1
Periyodik Sistem                                                                   1
Hayatımızda Kimya                                                              1
Kimya Kanunları                                                                   -
Maddelerin Ayrıştırılması                                                       -
TOPLAM SORU SAYISI                                                    13
BİYOLOJİ
 
Sorular ilköğretim 6.7 ve 8  ile ortaöğretim 9. sınıf müfredatına uygun hazırlanmıştır.
 
Sorular genel olarak beklentilere paralel olmakla birlikte Daha çok LYSde sorulan Sistemlerden bu yıl 2 tane soru gelmesi dikkat çekicidir.
 
Soruların büyük bir kısmı doğrudan, temel biyoloji bilgileriyle yorum yapmadan çözülebilecek nitelikte bilgi soruları olduğu söylenebilir.
 
Sayısal öğrencileri için seçici soru sayılabilecek bir tane soru bulunmakta olup, soruların % 50si normal % 40ı ise kolay sayılabilecek kategoride.
 
Bazı sorular ise geçmiş yıllarda sorulmuş soruların tekrarı niteliğinde olduğu söylenebilir.
   
2013 YGS BİYOLOJİ SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                      SORU SAYISI
Ekoloji                                                                                     2
Hücre                                                                                      2
Bakteri                                                                                    2
Endokrin sitem                                                                      1 
Bitki fizyolojisi                                                                       1
Hücre bölünmeleri                                                                1
Canlıların temel bil.                                                                1
Duyu organları                                                                      1
Kalıtım                                                                                    1
Metabolizma                                                                            1
TOPLAM SORU SAYISI                                                    13
SON ÜÇ YILIN FEN ORTALAMALARI (Fizik, Kimya, Biyoloji Toplam 40 Soru)
 
2012                            2011                           2010
 3,56                                        4,10                                        4,60
 
 
TARİH
 
2013 YGS Tarih soruları geçen seneki YGS’de olduğu gibi yorum gerektiren öncüllü soru sayısı azaltılarak hazırlanmış. 
 
15 Tarih sorusundan sadece 1 tanesi öncüllü hazırlandığı için bu durum 2013 YGS Tarih soruların doğru yapılma oranını muhtemelen artıracaktır.
 
Soruların zorluk derecesi 2012 YGS’de de olduğu gibi nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir.
 
Sınava giren öğrencilerin zorlanacağı iki veya üç soru vardı. Bu sorulardan biri
*      Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru,
*      İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru
*      Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu. 
 
Olumsuz soru köküne dayalı Tarih soru sayısı 2013 YGS’de artmıştır. 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur.  
 
 
 
2013 YGS TARİH SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                       SORU SAYISI
İlk Çağ Medeniyetleri                                                            1
İslam Öncesi Türk Tarihi                                                      1
İslam Tarihi                                                                             1
Türkiye Selçuklu Devleti                                                       1
Yakın Çağ’da Avrupa                                                            1
Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)                              1
En Uzun Yüzyıl (1800-1909)                                                  1
20. yüzyılda Osmanlı Devleti                                                1
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi                                      2
Kurtuluş savaşı                                                                      1
İnkılaplar                                                                                 1
Atatürk İlkeleri                                                                       1
Türkiye’nin Dış Politikası                                                     1
Jeopolitik Konum                                                                  1
TOPLAM SORU SAYISI                                                    15
 
 
COĞRAFYA
 
Coğrafya soruları 9-10. Sınıf müfredatına uygun olarak sorulmuştur.
 
Sorular 2012 YGS sorularına göre daha kolaydı. 
Güncel soru olarak UNESCO’nun 2013 yılını Piri Reis’i Anma Yılı ilan etmesi olayı belirtilerek harita-ölçek ilişkisi soruldu.
 
Coğrafi konum, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konularından soru gelmedi.
 
Tablo ve grafik yorumlama ile ilgili soru yoktu.
 
Önceki yıllarda sordukları soruların çok benzerleri vardı.  
ÖRNEK: Horizonlaşmamış toprak, kesir ölçek kullanmanın avantajı gibi vurguladıkları konular bu yıl da soruldu.
 
26. soru tartışmaya açık bir soru. Çünkü seçeneklerde verilenlerin hepsi 50 yıllık sürede gerçekleşebilecek değişimlerdir.
 
Coğrafya sorularının en dikkat çekici yanı;  soru sayısının 12’ ye düşmesine bağlı olarak birden fazla konunun birbiriyle ilişkilendirilerek sorulmasıydı. Böylece az soruyla çok konu taranmış oldu. 
 
Örneğin;
•Ortak Payda: Bölge konusu İklim Tipleri konusuyla,
•Çevre ve İnsan konusu Harita konusuyla,
•Toprak Tipleri konusu İzohips konusuyla
•Coğrafya’nın Bölümleri konusu Ekonomik Faaliyetler konusuyla ilişkilendirilerek soruldu. 
 
 
2013 YGS COĞRAFYA SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                     SORU SAYISI
Coğrafya’ nın Bölümleri                                                       1
Harita Bilgisi                                                                          1
Rüzgarlar                                                                                1
Türkiye’nin İklimi                                                                   1
İç Kuvvetler                                                                           1
Toprak Tipleri                                                                        1
Dış Kuvvetler                                                                        1
Doğal Afetler                                                                          1
Nüfus                                                                                     1
Ortak payda: Bölge                                                                1
Ulaşım Yolları                                                                          1
Çevre ve İnsan                                                                        1
TOPLAM SORU SAYISI                                                    12
 
FELSEFE
 
Felsefe soruları kavrama ve yorum becerisi gerektiren sorulardı. Ancak öğrencilerin felsefi terminolojiye ve felsefi düşünüş yapısına sahip olmasını gerektiriyordu. 
 
Bazı soruları ÖSYM tarafından daha önce sorulan soruların oldukça benzeriydi.  
 
Önceki yıllara göre “olumsuz köklü sorular” daha çoktu. 
 
2013 YGS COĞRAFYA SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                        SORU SAYISI                                          
Felsefenin alanı                                                                     2        
Bilgi felsefesi                                                                         1        
Bilim felsefesi                                                                        1  
Varlık felsefesi                                                                      1
Ahlak felsefesi                                                                      1        
Siyaset felsefesi                                                                    1
Sanat felsefesi                                                                      1
TOPLAM SORU SAYISI                                                  8
 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
 
2013 YGS COĞRAFYA SORULARININ KONULARA GÖRE DAĞILIMI
 
KONU                                                                        SORU SAYISI                                          
Kuranı Kerim ve Akıl                                                                                1
Hazreti Peygamberin Görevleri                                                               1
İlahi Kutsal Dinlerin Ortak Mesajları                                                     1
Musahiplik (yol kardeşliği)                                                                    1
Ayetlere inanma                                                                                      1
TOPLAM SORU SAYISI                                                                     5
 
 
SON ÜÇ YILIN FEN ORTALAMALARI (Tarih, Coğrafya, Felsefe Toplam 40 Soru)
 
2012                            2011                           2010
11,63                                       11,60                                       12,40
Soner Aydın