2013 YGS başvurularında istenen belgeler

2013 YGS başvurularında istenen belgeler

2013 YGS başvurularında istenen belgeleri aaşağıda sıraladık.

Başvuru merkezinde yapılacak başvurular
Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın başvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir.

Adayın başvuru merkezine gitmeden önce de aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekir:

*2013-ÖSYS Aday Başvuru Formu doldurulmuş olmalı.
*Aday son sınıf düzeyinde ise 2013-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki öğrenim bilgileri kendi okul müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalı.
*Başvuru ücreti bankaya yatırılmış olmalı.


Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

�� Doldurulmuş (aday son sınıf öğrencisi ise onaylanmış) 2013-ÖSYS Aday Başvuru Formu
�� Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
�� Mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmî onaylı bir örneği (noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı)
�� Yurt dışında öğrenim görenlerin öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
�� Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe


Başvuru merkezi görevlisi tarafından 2013-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü Salon Başkanının, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğin i ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2013-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi özenle kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve 2013-ÖSYS’nin bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. Belgede yer alan şifre
geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin ınternet adresinden değiştiriniz. şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.

Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir. Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak belge bulunan Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınarak ÖSYM’ye ulaştırılacaktır. Bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği, Başvuru Merkezlerine değil, aday tarafından doğrudan ilgili belgelerle 7 Haziran 2013 tarihine kadar ÖSYM’ye yapılmak zorundadır. DıKKAT: ÖSYM’ye ulaştırılması gereken diploma, sağlık kurulu raporu vb. belgelerin onaylı bir örneği Başvuru Merkezlerine verilmeli veya doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Belgelerin asılları Başvuru Merkezlerine verilmemeli, ÖSYM’ye gönderilmemelidir.