2013 YGS başvuruları yarın başlıyor

2013 YGS başvuruları yarın başlıyor

2013 YGS Başvuruları 2 Ocak 2013 tarihinde başlayacak 15 Ocak 2013 tarihinde sona erecek.

Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2013-ÖSYSye (Sınavsız Geçiş dâhil) başvurabilirler:
�� 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
�� Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
�� Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
�� Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

2013-ÖSYS’de, YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 2013-ÖSYS başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorundadırlar.

Durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu veya hiç bir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2013- ÖSYS’ye başvurabilirler ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına ılişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2013-ÖSYS’ye başvurabilirler. Bu adaylar 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak
yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

2013-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2013-ÖSYS Kılavuzuna Erişim: 2013-ÖSYS’ye başvurmak isteyen adaylar, 2013-ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr ınternet adresindenerişebilirler veya başvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basılı kılavuzu inceleyebilirler.
b) Başvuruların Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi: Başvurular, şekil 1’de de görüldüğü gibi aşağıda belirtilenşekilde yapılacaktır:

�� Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.

�� Mezun durumdaki adaylardan
♦ 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS’nin her ikisine de başvurmamış olanlar ile 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmamış olan adaylar,
♦ 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS’ye başvurmuş olanlardan son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde (Aday Başvuru Formunun 12-18. alanlarında) değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilirler.
�� Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS’ye bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) değişiklik olmayan adaylar, başvurularını;♦ bireysel olarak ınternet aracılığıyla veya
♦ diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.
�� Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını durumlarını belgelemek şartıyla postayla yapabileceklerdir. 2013-ÖSYS’ye başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınacak, bu süre içinde ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır.

c) Başvuru Merkezleri: Ortaöğretim Kurumu (Okul) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunmaktadır. ÖSYS Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr ınternet adresinde yer alacaktır.

d) Başvuru Ücretinin (YGS veya Sınavsız Geçiş Ücretinin) Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.5. (yurt içinden başvuranlar için) ve 10.7. (yurt dışından başvuranlar için) maddelerinde yer almaktadır. Adayların başvurularını yapabilmeleri için öncelikle başvuru/sınav ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir.
Sınav ya da sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırmış olmak ÖSYS’ye başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
e) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar kılavuzun 2.4. maddesini ve Aday Başvuru Formunun arkasındaki açıklamaları dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
f) Aday Başvuru Formunun Onaylatılması: Son sınıftaki (son sınıfta okuyan) adaylar Aday Başvuru Formundaki öğrenim bilgilerini kendi okul müdürlüklerine onaylatacaklardır (Bakınız şekil 2.).
g) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar: Başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır.

Başvuru sırasında:
�� Ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacak
1) sağlık raporu,
2) mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS’ye başvuranlar ile son başvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanların (Aday Başvuru Formunun 12-18. alanlarında yer alan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar) diplomalarının ön ve arka yüzü noter veya mezun olduğu okul müdürlüğünden onaylanmış bir örneği, 3) yurt dışındaki bir ortaöğretim kurumundan mezun olacak/olanların transkriptleri ile mezunsa diplomalarının onaylı örneği bulunan Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.

�� Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Başvuru Formu adayın kendisinde kalacaktır.
�� Zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru işlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Başvuru Formu ve eklerini başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır (Bakınız 2.6. ve 10.7.). 2013-ÖSYS’ye başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşan ve kurallara uygun olan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden, postadaki gecikmeden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

Ayrıca Şu İçerikleri Okuyabilirsiniz.

2013 YGS başvurularında istenen belgeler

2013 YGS başvuru ücreti ve yatırılacak bankalar

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER