2013 SBS başvuruları nasıl yapılacak?

2013 SBS başvuruları nasıl yapılacak?

2013 SBS Başvuru Kılavuzu2013 SBS başvuruları nasıl yapılacak?

a. Öğrencilerin sınav başvuruları Başvuru Ücreti ve Banka İşlemleri maddesinde belirtilen koşullar başvuru süresi içinde yerine getirildiği takdirde gerçekleşmiş olacaktır.

b. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

c. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, 3. maddenin (b) ve (c) bendinde belirtildiği şekilde sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu yapmış olacaktır.

d. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan kılavuzda yer alan EK–1 2013-SBS Yurt Dışı Başvuru Formunu mutlaka eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. Gerektiğinde bu formda yer alan bilgiler kullanılarak öğrenci ve velileriyle irtibat kurulacaktır.
Aşağıdaki belgeler, başvuru süresi içinde YEĞİTEK- Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir.

Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler
 Öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
 Bir adet vesikalık fotoğraf,
 Bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesi,
 (Ek-1) 2013-SBS Yurt Dışı Başvuru Formu.

****************************

2013 SBS Başvuru Kılavuzunu İndir

****************************

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattırdıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak sbs8@meb.gov.tr internet adresine göndereceklerdir.
Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre 2013 - SBSye girebileceklerdir.
Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

e. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden takip edebileceklerdir.

f. 2013-SBS başvurusunu yapan ve PYBS başvurusunda bulunmak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları, PYBS başvuru şartlarını taşımaları halinde 11–22 Mart 2013 tarihlerinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır. PYBS ile ilgili açıklamalar Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır.

g. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.


Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır.
Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiyedeki MEBe bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.


Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ve (EK-3) 2013 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulup, 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde YEĞİTEK-Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir.

Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiyedeki MEBe bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

Biliyorsunuz daha önceki yazımda 2013 Yılında SBS Puanı Nasıl Hesaplanacak? adlı bir yazı yazmıştım. 2013 yılında Orta öğretim Yerleştirme Puanı hesaplama yönteminin değiştiğini belirtmişti. Sorubak olarakta bizler SBS Puan Hesaplama Motorumuzu bu sisteme göre tekrar güncelledik. Tahmini 2013 SBS Puanınızı buraya tıklayarak hesaplayabilirsiniz.

2013 SBS sınavı 8 Haziran 2013 tarihinde yapılacak

2013 SBS uygulama takvimi