2013 PYBS puanı nasıl hesaplanacak?

2013 PYBS puanı nasıl hesaplanacak?

2013 PYBS puanı hesaplama

2013 PYBS Puanınızı Online Hesaplayın!>>

8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

PYBSye 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.


a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. PYBSde soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

d. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

e. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

f. Öğrencilerin her bir teste ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50ye, standart sapmasını 10a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

g. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

h. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

2013 PYBS Puanınızı Online Hesaplayın!

i. Sınava girdiği halde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacak, herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından yararlanamayacaklardır.

2013 PYBS puanı hesaplama