2013 PYBS başvurusunda istenen evrakları

2013 PYBS başvurusunda istenen evrakları

2013 PYBS başvuruları 11-22 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacak. Bu sınava 5-6-7-8-9-10-11.sınıf öğrencileri başvuru yapacak. 8.sınıf öğrencileri için ayrı bir PYBS sınavı yapılmayacak. 8.Sınıf öğrencilerin değerlendirme işemleri 2013 SBS puanı ile yapılacak.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvuruları ve bursluluk tercihleri 11-22 Mart 2013 tarihlerinde alınacaktır.

8, 9, 10 ve 11. sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz-02 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

Burada dikkat edilecek şey 5,6,7,8,9,10,11.sınıf öğrencilerin sınav başvuruları yapılırken aynı zamanda bursluluk tercihleride alınacak.

8,9,10,11.sınıf öğrencileri parasız yatılılık tercihleri yaptığı için bu tercihler 22 Temmuz-02 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacak.

Peki 2013 PYBS başvuruları için hangi belgeler istenmektedir?

2013 PYBS başvuru kılavuzu incelediğimizde;

Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;
- (EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ve eklerini,
- Ayrıca, Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanından başvurabilecek öğrenciler için (EK-2) 2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formunu doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (özür) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir.

Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır.
Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiyedeki MEBe bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.
Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ve (EK-3) 2013 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulup, 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde YEĞİTEK-Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir.

Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiyedeki MEBe bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.2013 PYBS sınav uygulaması açıklandığında sitemizin PYBS Haberleri kategorisinde ve bu sayfamızda yayımlayacağız. Bu sayfayı sık kulalnılanlara ekleyerek PYBS ile ilgili gelişmelerden haberar olabilirsiniz.

**************************

2013 PYBS Başvuru Kılavuzu İndir

(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname

(EK-2) 2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formunu

**************************

1. Öğretmen Çocuğu Kontenjanı
Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, görevde iken öldüğüne veya emekli olduğuna dair belge istenir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.
Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

2. Okul Yok Kontenjanı
Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilkokul ve ortaokul (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.

3. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir.


2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname istenecektir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonca, maddî durumları 2013 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra diğer çocuk kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

2013 PYBS sınavı ile ilgili olarak PYBS çıkmış soru ve cevap anahtarları (2008-2012) ve 2012 PYBS taban ve tavan puanları içeriklerini okumanızı tavsiye ederim.

Online 2013 PYBS Puanınızı Hesaplamak İçin tıklayınız>>>>>

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER