2013 polis koleji başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

2013 polis koleji başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

2013 polis koleji başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Polis olmak isteyen gençlerimizin dört gözle bekledikleri polis koleji başvuru kılavuzu ne yazık ki henüz yayımlanmadı.

Ancak bizler sorubak.com ekibi olarak geçmiş yılların başvuru tarihlerini göz önünde bulundurarak bir takım yorumlar yapmak istedik. Çünkü 2013 polis koleji başvuruları ile ilgili çok fazla soru gelmektedir.

Bilindiği gibi Polis Kolejine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.

I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;
II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır.

Polis Kolejine Giriş Sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından
oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Koleje girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.

2013 polis koleji sınavına girmek isteyen 8.sınıf öğrencisi adaylarının 2013 SBSye girmeleri şarttır. 2013 SBS başvuruları 04-22 Mart 2013 tarihleri arasında yapıldı. Bu başvurularda 2013 polis koleji sınavına girmek isteyen adaylarda başvurularını yapmış olmalıydılar.

2012 polis koleji başvuru kılavuzunu incelediğimizde de 2013 polis koleji sınavına girmek isteyen kişilerin aşağıdaki şartları karşılamaları gerekmektedir :

POLİS KOLEJİ BAŞVURU ŞARTLARI

Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
- Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak
- Öğrenime ara vermemiş olmak,
- Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
- İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
- İlköğretim okulu 8inci sınıf öğrencisi olmak.

Polis Kolejine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ

Başvuru ücreti ve Banka işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler 2012 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecektir. Polis Koleji giriş sınavına başvuru için herhangi bir ücret yatırılmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öğrenim gördükleri okullardan 05-23 Mart 2012 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. Öğrencinin polis koleji başvurusu
öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocukları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu olanlar Polis Kolejine başvuru yapmak istiyorsa başvuru ekranında aşağıdaki seçeneklerden kendine uygun olanı işaretleyecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda halen çalışmakta olan ve emekli personel çocukları şıklarda işaretleme
yapmayacaktır.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu Olanlar,
- Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocuğu Olanlar,
- Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu Olanlar,
Aday, bilgilerini kontrol edecek ve okul müdürlüğü elektronik onaylama yapacaktır.

Elektronik onaylamadan sonra başvurunun 2(iki) adet çıktısı alınarak veliye incelettirilip, imzalatılıp teslim edilecek ve 1 (bir) nüshası da okul müdürlüğünde saklanacaktır.

Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait
olacaktır.

2013 Polis koleji sınavına girmeye hak kazananlar 2013 SBS in ardından yaklaşık 3-4 hafta sonra http://www.poliskoleji.k12.tr/tr adresinden yayımlanacaktır.

Sorubak.com olarak da 2013 polis koleji başvuru kılavuzunun bu tarihler arasında yayımlanması bekliyoruz. Yukarıdaki şartlar 2012 polis koleji başvuru kılavuzundan alınmıştır. Belki bazı şartlarda ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu yüzden sitemizi takip etmenizi ve 2013 polis koleji başvuru kılavuzunun yayınlanmasından sonra bilgilendirmelerimizi takip etmenizi öneririz.

17-04-2013