2013 Özür Grubu Yer Değiştirmeleri Nasıl Olacak?

2013 Özür Grubu Yer Değiştirmeleri Nasıl Olacak?

2013 Özür Grubu Yer Değiştirmeleri Nasıl Olacak?

2013 özür grubundan yer değiştirme işlemleri 12 Ağustos günü başladı. Ancak hala başvuruda bulunamayan arkadaşlarımız var. Bu başvuruların gerçekleşememesinin bazı nedenleri MEBin sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu noktalara daha sonra değineceğiniz ancak ilk önce normal prosedürün nasıl işleyeceğini anlatalım.

12 Ağustos günü başlayan ve 16 Ağustos a son bulacak olan özür grubu başvuruları için şu işlemleri yapmalısınız :

1) https://mebbis.meb.gov.tr/login1.aspx sayfasından Başvuru İşlemleri bağlantısına tıklayarak özür durumunuza göre başvurunuzu yapınız.

2) 2013 Özür grubu kılavuzunda yer alan sizin özür durumunuza ait olan belgelerinizi hazırlayınız ve bunlarla birlikte okul müdürünüze gidiniz. Okul müdürünüz sizin belgelerinizi tarayarak sisteme yükleyecek ve onay verecek, ardından 3 nüsha çıktı alacak. Sizde bu çıktıları imzalayacaksınız,okul müdürünüzde. Bu aşamadan sonra okul müdürünüz belgeleri ilçe meme götürecek. İlçe memde onay verdikten sonra sıra il memin onay vermesine gelecek. İl MEMde onay verdikten sonra 2. aşamayı beklemeye başlayacağız.

3) 2. aşama 20-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında olacak. Yine mebbis üzerinden tercihlerinizi yapacaksınız kaydedeceksiniz. Yine sırasıyla okul müdürü-ilçe-il mem onay süreci olacak. Bunda da okul müdürü onayından sonra çıktı almayı unutmayın.

4) Sonuçlar 26 Ağustos günü açıklanacak ve 27sinden itibaren ilişik kesebileceksiniz.

Lütfen şu hususlara da dikkat ediniz :

1-2013 yılında kendi istekleri dışında il içinde yerleri değiştirilen öğretmenlerin özür gurubu yer değişikliğine müracaatları (atama şartlarını taşıyorsa) il milli eğitim müdürlükleri tarafından kabul edilecek, bu kişilerin isim soyisim ve TC kimliknumaraları sakdogan@meb.gov.tr adresine bildirilecektir. Bildirilen kimliknumaralarınasistemden müracaat ekranı açılacaktır. İlgili kişilerin özür grubu atamalarına müracaat edebileceğine dair belgeler il milli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

2-2013 yılı iller arası yer değişikliği yapan öğretmenlerden atamasından sonra özrü oluşanların belgeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından alınıp, bu kişilerin isim soyisim TC kimliknumaralarısakdogan@meb.gov.tr adresine bildirildiği takdirde, müracaat ekranı ilgililere açılacaktır.

3-Öğrenim özründen yer değişikliğine müracaat eden öğretmenlerin2013 Şubat ayı sonu itibariyle öğrenci kayıtlarının yaptırılmış olması gerekmektedir. 28.02.2013tarihinden sonra kayıt yaptıranlar öğrenim özrüne müracaat edemeyecektir.

4-İller arası yer değişikliğinde ataması yapılanöğretmenlerdenöğrenim özrü olanlar, ataması yapılan ilde göreve başladıktan sonra öğrenim özrüne müracaatta bulanabilecektir.

NOT: İlinize bağlı okul ve kurumlarda yukarıdaki belirtilen şartlarda görev yapan öğretmenlerden özür durumuna bağlı atanma isteğinde bulunacak olanların, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir.