2013 ÖMSS kadro sayıları (İlköğretim-ortaöğretim-önlisans-lisans)

2013 ÖMSS kadro sayıları (İlköğretim-ortaöğretim-önlisans-lisans)
2013 ÖMSS Kadro Sayıları  2013 özürlü memur seçme sınavı kadroları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 13 üncü maddesine istinaden 2013 yılına ilişkin olarak engelli alımı amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca Başkanlığımıza bildirilen kadrolar, Nitelik-Kod Kılavuzu ve mevzuata uygunluk yönünden incelenmiş, inceleme sonucunda ilgili kurumlarla mutabakat sağlandıktan sonra, sözkonusu kadrolar eğitim durumu başlıkları ile ekte yer aldığı şekli ile Tercih Kılavuzunda yayımlanmak üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmiştir.

ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak Tercih Kılavuzu ve belirlenecek merkezi yerleştirme takvimi çerçevesinde, sözkonusu kadrolara yerleştirme işlemleri en geç Mart ayı içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

2013 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Kadroları:

Tablo 1- İlköğretim mezunlarının atanacağı kadrolar

Tablo 2- Ortaöğretim mezunlarının atanacağı kadrolar

Tablo 3- Önlisans mezunlarının atanacağı kadrolar

Tablo 4- Lisans mezunlarının atanacağı kadrolar

Ortaöğretim (Alan-Dal-Bölüm Eşleşmesi) -Önlisans (Program Eşleşmesi)

*******************************************

  2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

  • 2012-ÖMSS Yerleştirme Sayısal Bilgiler
  • 2012-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
  • 2012-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Onlisans)
  • 2012-ÖMSS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaogretim)