2013 KPSS başvuru kılavuzu

2013 KPSS başvuru kılavuzu

2013 KPSS başvuru kılavuzuÖSYM 6-7 Temmuzdayapılacak olan KPSS başvurularını 6-15 Mayıs tarihleri arasında alacak.

Başvuru için lisanstan ( 4 yıllıktan) mezun durumda olmak gerekmiyor. Sadece öğretmenliğe başvuracakların lisans öğrenimlerinin son sınıfında olmaları şart koşulmaktadır.

2013 KPSS başvuru kılavuzu

05-05-2013