2013 Kara Harp Okulları Başvuru Şartları

2013 Kara Harp Okulları Başvuru Şartları

2013 Kara Harp Okulları Başvuru Şartları


2013 Kara,Deniz ve Hava Harp okullarına başvuru şartları açıklandı.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
3. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
5. 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
b. 11058 Fen Lisesi
c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
d. 11066 Özel Fen Lisesi
e . 11025 Özel Lise
f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
g. 30028 Lise Programı
ğ. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
h. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi
ı . 50019 Öğretmen Lisesi
i . 11122 Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olmak,
7. En fazla 20 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
8. 2013 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak.
9. şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90’’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
10. 27 Eylül 2001 tarihli, Harp Okulları Yönetmeliğinin 44’’üncü maddesinde düzenlenmiş olan ““Harp Okulları Giriş Koşullarını”” taşımak,
11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler ıçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.
17. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
18. Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen ınternet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

KARA HARP OKULU
Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu uyarınca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, ınşaat, Bilgisayar, Harita), ışletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası ılişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/ geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, ıstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, ıkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sınıflarında subay yetiştirilmektedir.
Kara Harp Okulunda uçucu olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde helikopter ve uçak pilotu olma imkânı da sunulmaktadır.
Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (Yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yukarıda belirtilen programlarda verilen lisans diploması ile birlikte Teğmen olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır.

Kara Harp Okulu mezunu subaylara; sağlık, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânlarla birlikte kıt’’a görevinde başarılı subaylara yurt dışında temel ihtisas kursları ile yüksek lisans, doktora eğitimi ve meslek hayatında yurt dışı geçici/daimi görev imkânları da sunulmaktadır.
Onurlu bir geçmişe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceğini bir subay ve lider olarak çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AşAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI
Kara Harp Okulu Aday Adayı olmak isteyenler 2013 yılı ÖSYS Aday Başvuru Formunun ““Askerî okullara girme isteği”” alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. Ancak bu işaretlemeyi yapmak ön kayıt için yeterli değildir. Kara Harp Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrıca aşağıdaki ınternet adresinden 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında ön kayıt başvurusu yapacaklardır. ınternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak ““Seçim Aşamaları Çağrı Puanı”” veya ““Baraj Puan”” belirlenecektir.

Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların ıkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2’’nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adayların, Bedenî Yeterlilik Sınavından ve Mülakat Sınavından alacakları puanların % 15’’i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’’nın (LYS); MF-1, MF- 2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin yüzlük sisteme çevrilerek %70’’ine ilave edilmesi suretiyle asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’’ya girmeye hak kazanacaklardır.

ÖSYS 2013 Kılavuzu’’nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)


ınternet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
ıletişim için : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)