2013 ALS Puanı nasıl hesaplanacak?

2013 ALS Puanı nasıl hesaplanacak?

2013 ALS sınav konuları2013 ALS sınavı 11 Şubat-8 Mart 2013 tarihleri arasında alınıyor. 2013 ALS sınavı ise 21 Nisan 2013 tarihinde yapılacak.

2013 ALS sınavına başvuru için okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75,00, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 65,00 olması gerekir.

ALS Yazılı sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Nisan 2013 Pazar günü yapılacak. Yazılı sınav saat 9.30da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir.

2013 ALS sınavında hangi derslerden kaç soru sorulacak?

Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal becerilerini yoklayan testler uygulanacaktır. Test; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört testten oluşacaktır.

Türkçe (30),Sosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Türkiye Coğrafyası (4)),Matematik (30).Fen Bilimleri (Fizik (9), Kimya (8), Biyoloji (8)) olmak üzere toplam 100 soru soruluyor.

2013 ALS Puna Hesaplama Formülü

Adaylar cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYMde optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede adayların; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerindeki doğru ve yanlış cevaplarının sayısı ayrı ayrı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her test için almış olduğu ham puanlar bulunacaktır. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait ham puan dağılımlarının, ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her test için ayrı olmak üzere bu dağılımlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Türkçe standart puanı 0,20; Sosyal Bilimler standart puanı 0,10; Matematik standart puanı 0,35; Fen Bilimleri standart puanı 0,35 ile çarpılarak toplanacak ve bu şekilde adayların ağırlıklı standart puanı hesaplanmış olacaktır. Ağırlıklı standart puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.


30[ 2 (AP – X ) – S]
ALS Puanı = 70 + —————————

[2 ( B – X )] – S


ALS : Askerî Lise Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı standart puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü


Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir.
Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına konulacak, T.C. Kimlik Numaraları ve ad soyadları bulunmayan puan dağılımları ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Komutanlığı tarafından incelendikten sonra kesme noktası belirlenecektir.

Aşağıdaki özel durumlarla ilgili işlemler Kuvvet Komutanlıklarınca yürütülecektir.
Askerî liselere girecek adaylardan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %90ını alanlar
Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet edileceklerdir. Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan ise şehit, muharip gazi ve malul gazi
çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı %5 olacak ve diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının %85ini alanlar Kuvvet Komutanlıkları tarafından ikinci aşama sınavlarına davet
edileceklerdir.

2013 ALS Puan hesaplama işlemi yapmak için buraya tıklayınız.