2012-2013 Öğretim yılında hangi öğrencilerin kayıtları ertelenebilir?

2012-2013 Öğretim yılında hangi öğrencilerin kayıtları ertelenebilir?

2012-2013 e-okul 1.sınıf kayıt işlemleriMEB 21 Temmuz 2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK in 15. maddesinde;

MADDE 15 – İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.
21 Temmuz 2012 tarihinde değişen İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15.maddesin de de anlaşılacağı üzere 2012-2013 eğitim öğretim yılında 2013 Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran tüm öğrencilerin kaydı yapılacak 60-66 ay arasındaki çocuklar gelişim yönünde ilkokula hazır olduğu anlaşılması durumunda ve velisinin yazılı isteği olması şartı kayıt edilecek.
Hangi öğrencilerin kayıtları ertelenebilir?
Yaşça kayıt hakkı elde etmiş ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı raporun okul idaresine ibrazı ile bu öğrenciler okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 1.sınıf kayıtları 23 Temmuz 2012 tarihine e-okul sistemiz üzerinde gerçekleştirilecek.
Burhan DEMİR
Eğitim Yöneticisi