2012-2013 İlkokul 4.sınıf branş derslerine hangi öğretmenler girecek?

2012-2013 İlkokul 4.sınıf branş derslerine hangi öğretmenler girecek?

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında uygulamaya konulmaya başlanan 4+4+4 sistemi ile birlikte idarecilerin ve öğretmenlerin kafasında bir takım sorular cevap arıyor.

MEB uzaktan eğitim yoluyla idarecilere verdiği e-akademi sunusu ile bu sorulara cevap vermeye çalıştı. Seminerin 2. bölümünü MEB 27.08.2012 -19.10.2012 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Bu yıl uygulamaya konulan 2012-2013 İlkokul ve Ortaokullar haftalık ders saatleri çizelgesi 1 ve 5. sınıflara uygulanacak sonraki eğitim öğretim yıllarında kadameli olarak tüm sınıflara uygulanacak.

En çok merak edilen soru ilkokul 4.sınıf müzik,görsel sanatlar,beden eğitimi,din kültürü ve ingilizce derslerinin hangi öğretmenler tarafından okutulacağıdır.

MEB 21 Temmuz 2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de bu duruma açıklık getirmiştir.

21 Temmuz 2012 tarihinde değişen İlköğretim Kurumları Yönetmeliği in Öğretmenler alt başlıklı 64.maddesi şu şekildedir.

Dersler ilkokullarda sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda alan öğretmenleri tarafından okutulur.

Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim ve öğretim ile yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler.

İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

Derslerini alan öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.

Öğretmenler, e-Okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi içerisinde yapar.

Yorum: Maddede de anlaşılacağı üzere İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Bu durumda ilkokul 4.sınıfta yer alan Din Kültürü ve İngilizce derslerini 2012-2013 eğitim öğretim yılında branş öğretmenleri okutacak.

Maddede Görsel Sanatlar,Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin branş dersleri tarafından okutulacağı ile ilgili bir madde yok. MEB 12 Yıl Zorunlu Eğitim Soru ve Cevaplar Kılavuzunun 60.sorusunun cevabında Sınıf öğretmenleri birinci kademede (ilk dörtte), branş öğretmenleri ise ikinci ve üçüncü kademede (dörtte) kadrolu olarak görev yapacaklardır. Ortaokullarda tüm derslerde branş öğretmenleri görev alacaktır. şeklinde bir ibareye yer vermiş. Bu durumda Görsel Sanatlar,Müzik ve Beden Eğitimi dersleri ilkokul öğretmenleri tarafında okutulacak..

Burhan DEMİR

Eğitim Yöneticisi

ŞUNLAR İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR.

  • Son Değişikliklerle Güncel İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
  • 12 Yıl Zorunlu Eğitim Soru ve Cevapları
  • 2012-2012 İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Saatlari Çizelgeleri
  • 2012-2013 Ortaöğretim Kurumları (Lise) Haftalık Ders Çizelgeleri (Son Değişiklik)
  • 2012-2013 idareci (yönetici) yıllık çalışma planı
  • 2012-2013 Özel Eğitim Okulları Haftalık Ders Çizelgeleri

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER