2012-2013 AÖF Dikey Geçiş Ek Kontenjan Kayıt Duyurusu

2012-2013 AÖF Dikey Geçiş Ek Kontenjan Kayıt Duyurusu

Üniversitemizin örgün eğitim yapan Fakülte/Yüksekokullarına ÖSYM DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları 19-22-23 Ekim 2012 tarihlerinde ilgili fakülte veya Yüksekokulların kayıt bürolarında mesai saatleri (09.00-17.00) içinde yapılacaktır.


KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
1-2012 DGS sonuç belgesi (Birim tarafından alınacaktır.)
2-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
3-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği,
4-İkametgahı ile ilgili beyanı,
5-Askerlik durumu ile ilgili beyanı,
6-12 adet (4.5x6 cm) ebadında renkli fotoğraf,
7-Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt için her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibal işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması gerekir,
8-Öğrenciler Üniversitemiz web sayfası yenikayıt.anadolu.edu.tr adresinden örgün öğrenci linkine tıklayarak T.C. Kimlik numarası ile Internet üzerinden Öğrenci Bilgi Formu doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir.


KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz
2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez
3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz
4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER