2012-2 Kpss Önlisans Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları

2012-2 Kpss Önlisans Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları

Önlisans özel güvenlik ve koruma alanı 2012-2 kpss tercih kılavuzunda "Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak." grubunun içinde yer alıyor. Bu grup içinde yer alan kpss önlisans mezunları kpss başvurularında mezun olunan alan kodu kısmına "5353 5359 4275" okul kodlarından kendilerine uygun olan kodu yazıyorlar.

Bu grup içinde yer alan mezunlar 2012-2 kpss tercih kılavuzunda "3389 kpss nitelik kodu" ile alım yapan kurumları seçebilmektedirler.

2012-2 kpss ataması sonucunda "3389 nitelik kodu" ile alım yapan kurumlar ve alım yaptıkları kpss taban paunları şöyledir :

2242135 2698 Boğaziçi Üniversitesi Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İstanbul Beşiktaş Merkez Gih (6551, 7303) : 82,80864 (3 Alım)

2242509 1600 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Afyonkarahisar Çay Taşra (1101,6551,7303) : 81,61441
2242511 1601 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Afyonkarahisar Sandıklı Taşra (1101,6551,7303) : 85,75691
2242513 1602 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Ankara Merkez (1101,6551,7303) : 78,31304 (20 Alım)
2242515 1603 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Artvin Hopa Taşra (1101,6551,7303) : 85,32037
2242517 1604 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Bolu Gerede Taşra (1101,6551,7303) : 86,60534
2242519 1605 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Denizli Buldan Taşra (1101,6551,7303) : 83,66811
2242521 1606 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Denizli Çal Taşra (1101,6551,7303) : 80,12529
2242523 1607 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Denizli Sarayköy Taşra (1101,6551,7303) : 80,44761
2242525 1608 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Denizli Tavas Taşra (1101,6551,7303) : 79,17054
2242527 1609 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Hatay Samandağı Taşra (1101,6551,7303) : 84,22084
2242529 1610 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İstanbul Merkez Taşra Gih (1101,6551,7303) : 78,20475 (35 Alım)
2242531 1612 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İstanbul Merkez Taşra Gih (1103,6551,7303) : 82,92541 (5 Alım)
2242533 1613 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi İzmir Merkez Taşra (1101,6551,7303) : 79,39502 (7 Alım)
2242535 1614 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Kars Merkez Taşra (1101,6551,7303) : 82,11625
2242537 1615 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Kastamonu Taşköprü Taşra (1101,6551,7303) : 80,68650
2242539 1616 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Kayseri Pınarbaşı Taşra (1101,6551,7303) : 81,70772
2242541 1617 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Konya Çumra Taşra (1101,6551,7303) : 88,46512
2242543 1618 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Kütahya Emet Taşra (1101,6551,7303) : 81,76059
2242545 1619 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Mardin Nusaybin Taşra (1101,6551,7303) : 82,76169
2242547 1620 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Muğla Bodrum Taşra (1101,6551,7303) : 88,41423
2242549 1621 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Muğla Milas Taşra (1101,6551,7303) : 83,12840
2242551 1622 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Sinop Boyabat Taşra (1101,6551,7303) : 79,71478
2242553 1623 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Tokat Merkez Taşra (1101,6551,7303) : 85,56774
2242555 1624 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Tokat Niksar Taşra (1101,6551,7303) : 79,95821
2242557 1625 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Şanlıurfa Siverek Taşra (1101,6551,7303) : 84,60451
2242559 1626 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Şanlıurfa Viranşehir Taşra (1101,6551,7303) : 84,31612
2242561 1627 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Van Erciş Taşra (1101,6551,7303) : 81,09562
2242563 1628 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Şırnak Merkez Taşra (1101,6551,7303) : 78,16884
2242565 1629 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Şırnak Cizre Taşra (1101,6551,7303) : 82,71928
2242567 1630 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Şırnak Silopi Taşra (1101,6551,7303) : 77,58870

Yukarıdaki listeden de gördüğümüz gibi önlisans özel gücenlik ve koruması alımları 77-78 puan aralığından başlamış. Kurumların yanında parantez içinde yer alan nitelik kodlarının anlamları ise şöyledir :

1101 : Cinsiyeti erkek olmak
1103 : Cinsiyeti kadın olmak
6551 : Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak
7303 : (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi)

2.8.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
d) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 
f) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.