2012 YİBO uygulama takvimi

pybs geçmiş yıl soru ve cevaplarıYATILI İLKÖĞRETİ BÖLGE OKULLARINDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLER (YİBO) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YİBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için halen; YİBO nın 8. sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olmak.

YİBO parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2011–2012 eğitim–öğretim yılında mezun olacak 8. sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 17. maddesinin 4 . fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kurumları pansiyonlarında YİBOlar için ayrılan kontenjanlara başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ortaöğretim kurumu pansiyonlarında parasız yatılı olarak barındırılacak YİBO mezunu öğrenciler için Bakanlıkça belirlenecek asıl kontenjan kadar yedek kontenjan da belirlenerek Tablo-3de belirtilen takvime göre kayıtları yapılacaktır.

PYBS sonucuna göre yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler YİBO yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

2012 YİBO başvuruları,sonuçları