2012 YGS Sosyal Bilgiler Soru Analizleri (Yorum)

2012 YGS Sosyal Bilgiler Soru Analizleri (Yorum)

Tarih soru yorumları :
2012 YGS Tarih sorularında bu yıl yorum gerektiren öncüllü soru sayısını azaltarak soruların zorluk dereceleri nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir.
Seçici olarak 2.soru soruldu diyebiliriz.. Ehl-i hiref ve UNESCO gibi kavramlar ilk kez kullanılmıştır.
Fakat bu kavramları bilmemek sorunun çözümüne mani olmamıştır. Olumsuz soru köküne dayalı ve tek cümleden ibaret sorularla daha fazla karşılaşılmıştır.
2013 YGS sınavında Sosyal Bilgiler soru sayılarında değişiklik oldu. 2012 YGS sınavında 17 tarih sorusu sorulurken 2013 YGS sınavında 15 soru sorulacak.
2012 YGS Sosyal Biilgiler Soruların konulara göre dağılımı
Tarih bilimine giriş 1 soru
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 soru
İslam Tarihi 1 soru
Türk Dünyası 1 Soru
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1 soru
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 1 Soru
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 soru
20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1 soru
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 1 soru
I. TBMM dönemi 1 soru
Kurtuluş savaşı 3 soru
İnkılaplar 2 soru
Dış Politika 1 soru
Milli güvenlik bilgisi 1 soru
Coğrafya soru yorumları :
Coğrafya soruları müfredata uygun olup 9-10.sınıf konularını içermiştir. 2011 YGS den farklı olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası ağırlıklı sorular gelmiştir.
Gelen sorulardan 2 tanesi yorum ağırlıklı diğerleri bilgi ve yorum sorularından oluşmuştur. 2 sorunun seçiciliği Türkiyenin Yer şekilleri ile ilgili detay gerektirmektedir. Güncel olarak ileri saat uygulaması ile ilgili soru gelmiştir.
2013 YGS de coğrafya soru sayısı 2 soru azaltıldı. Daha önce 14 olan soru sayısı 2013 YGS sınavında 12 olarak değiştirildi.
Soruların konulara göre dağılımı
İzohip-Ölçek 1 soru
Yerel Saat 1 soru
Tarih değiştirme çizgisi 1 soru
Yükselti-Sıcaklık ilişkisi 1 soru
Nem 1 soru
Rüzgarlar 1 soru
Levha hareketleri 1 soru
Akarsular 1 soru
Doğa-İnsan etkileşimi 1 soru
Türkiye nüfusu 1 soru
Yerleşmeyi etkileyen faktörler 1 soru
Türkiyede ekonomik faaliyetler 1 soru
Ortak payda: Bölge 1 soru
Felsefe soru yorumları :
2011 YGS ve 2010 YGS Felsefe soruları dikkate alındığında bu yılki Felsefe sorularının daha kolay olduğu söylene bilir. Önceden ‘(Türkçe) Paragraf sorularını çözebilen Felsefe sorularını da çözebilir anlayışlı vardı. Ancak bu yılki sorular felsefi terminoloji ve felsefi düşünüşe ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Bazı sorular kavrama ve yorumlama becerisiyle birlikte bilgi gerektirmektedir. Sorular, öğrencileri öncelikle felsefenin temel bilgi ve kavramlarını bilmelerini, buna bağlı olarak anlama ve kavrama becerilerini ölçmektedir.
2012 YGS sınavında 9 soru soruldu.2013 YGS sınavında soru sayısı 8 olarak değiştirildi.
Soruların konulara göre dağılımı
Felsefe in alanı 2 soru
Bilgi felsefesi 1 soru
Bilim felsefesi 1 soru
Varlık felsefesi 2 soru
Ahlak felsefesi 1 soru
Siyaset felsefesi 1 soru
Sanat felsefesi 1 soru

Kaynak:FEM

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER