2012 YGS soru değerlendirmeleri

Unutulmamalı

YGSyi istediği gibi sonuçlandıran adaylarda bir rahatlama gözlenirken, sınavı istediği şekilde sonuçlanmayan adaylarda ise bir huzursuzluk gözlenmektedir. Sınavın beklenilenin altında geçen öğrencilerin morallerini bozmadan LYS çalışmalarını planlamaları gerekir.

Sınav sistemine yönelik YGS ve LYSlerle bir bütünlük oluşturmaktadır. YGSnin LYSlere etkisi maksimum % 40 oranındadır. Geriye net yapma oranına göre başarıyı değiştirebilecek % 65 - 70. bir dilim kalmaktadır.

Adaylar bundan sonraki kalan iki buçuk aylık bir zamanı iyi bir biçimde değerlendirerek hedeflerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Bundan dolayı YGSsi beklentilerinin altında geçenler için moral bozmaya kesinlikle gerek yoktur. Bütün bunların telafisi mümkündür. YGS iyi geçen adaylar için de bunun anlamlı olması için mutlaka aynı başarıyı LYSlerde de göstermeleri gerekiyor. Bundan dolayı hedefli öğrenciler için asıl bundan sonraki süreç önemli olmaktadır.

2012 YGS Soru Yorumları
FEM dershaneleri yayın kurulu başkanları kendi branşları ile ilgili 2012 YGS sorularını sizler yorumladılar.

2010 YGS Türkçe bölümü

Türkçe soru yorumları
2012 YGS soruları YGS müfredatına uygun olarak sorulmuş fakat soru dağılımlarında önceki yıllara göre farklılık olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllarda sorulan ‘Yazım Kuralları ve ‘Anlatım Bozukluğundan hiç soru gelmemiştir. Paragraf sorularının sayıca fazla olması öğrencilere zaman kaybettirmiştir. Daha önce en çok 8 adet gelen paragrafta yardımcı düşünceden bu yıl 13 adet soru gelmiştir.
Soruların konulara göre dağılımı

Sözcük anlamı ve söz yorumu 2 Soru
Deyim ve atasözü 1 Soru
Cümle anlamı- kavramlar 3 Soru
Cümle anlamı- karma 2 Soru
Cümle yorumu 2 Soru
Paragraf anlatım teknikler 3 Soru
Paragrafta yapı 3 Soru
Paragraf konu ana düşünce 4 Soru
Paragraf yardımcı düşünce 13 Soru
Karma dil bilgisi 4 Soru
Cümle ögeleri 1 Soru
Ses bilgisi 1 Soru
Noktalama işaretleri 1 Soru

2010 YGS Sosyal Bilimler bölümü

Tarih soru yorumları
2012 YGS Tarih sorularında bu yıl yorum gerektiren öncüllü soru sayısını azaltarak soruların zorluk dereceleri nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir. Seçici diyebileceğimiz 2 soru sorulmuştur. Ehl-i hiref ve UNESCO gibi kavramlar ilk kez kullanılmıştır. Fakat bu kavramları bilmemek sorunun çözümüne mani olmamıştır. Olumsuz soru köküne dayalı ve tek cümleden ibaret sorularla daha fazla karşılaşılmıştır.
Soruların konulara göre dağılımı

Tarih bilimine giriş 1 soru
İslam Öncesi Türk Tarihi 1 soru
İslam Tarihi 1 soru
Türk Dünyası 1 Soru
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1 soru
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 1 Soru
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1 soru
20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1 soru
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 1 soru
I. TBMM dönemi 1 soru
Kurtuluş savaşı 3 soru
İnkılaplar 2 soru
Dış Politika 1 soru
Milli güvenlik bilgisi 1 soru

Coğrafya soru yorumları
Coğrafya soruları müfredata uygun olup 9-10.sınıf konularını içermiştir. 2010 YGS den farklı olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası ağırlıklı sorular gelmiştir. Gelen sorulardan 2 tanesi yorum ağırlıklı diğerleri bilgi ve yorum sorularından oluşmuştur. 2 sorunun seçiciliği Türkiyenin Yer şekilleri ile ilgili detay gerektirmektedir. Güncel olarak ileri saat uygulaması ile ilgili soru gelmiştir.
Soruların konulara göre dağılımı

İzohip-Ölçek 1 soru
Yerel Saat 1 soru
Tarih değiştirme çizgisi 1 soru
Yükselti-Sıcaklık ilişkisi 1 soru
Nem 1 soru
Rüzgarlar 1 soru
Levha hareketleri 1 soru
Akarsular 1 soru
Doğa-İnsan etkileşimi 1 soru
Türkiye nüfusu 1 soru
Yerleşmeyi etkileyen faktörler 1 soru
Türkiyede ekonomik faaliyetler 1 soru
Ortak payda: Bölge 1 soru

Felsefe soru yorumları
2011 YGS ve 2010 YGS Felsefe soruları dikkate alındığında bu yılki Felsefe sorularının daha kolay olduğu söylene bilir. Önceden ‘(Türkçe) Paragraf sorularını çözebilen Felsefe sorularını da çözebilir anlayışlı vardı. Ancak bu yılki sorular felsefi terminoloji ve felsefi düşünüşe ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Bazı sorular kavrama ve yorumlama becerisiyle birlikte bilgi gerektirmektedir. Sorular, öğrencileri öncelikle felsefenin temel bilgi ve kavramlarını bilmelerini, buna bağlı olarak anlama ve kavrama becerilerini ölçmektedir. Her yıl 1-2 sorunun geldiği Bilim Felsefesinden bu yıl soru sorulmamıştır.
Soruların konulara göre dağılımı

Felsefenin alanı 2 soru
Bilgi felsefesi 2 soru
Varlık felsefesi 1 soru
Ahlak felsefesi 2 soru
Siyaset felsefesi 1 soru
Sanat felsefesi 1 soru

2010 YGS Temel Matematik bölümü

Matematik(Cebir) soru yorumları
2012 YGS matematik soruları önceki yıla göre daha kolay sorulardan oluşmuştur. Matematik sorularının işlem ağırlıklı olması zor olmadığı halde çözümler için vakit aldırmıştır. Denklem kurmadan mantık yürütülerek çözülebilecek sorular da sorulmuştur. Soruların % 30u kolay, % 60ı orta ve % 10u zor seviyede olmuştur. Matematik adına sürpriz diyebileceğimiz bir soru sorulmamıştır.
Soruların konulara göre dağılımı

Sayı basamakları 2 soru
Bölen sayıları, OBEB OKEK 3 Soru
Ondalıklı sayılar 1 soru
Basit eşitsizlikler 1 soru
Mutlak değer 1 soru
Üslü ifadeler 2 soru
Köklü ifadeler 2 soru
Oran orantı 3 soru
Denklem çözme 5 soru
Denklem kurma problemleri 8 soru
Kümeler 1 soru
Fonksiyonlar 1 soru
İşlem 1 soru
Olasılık 1 soru

Geometri soru yorumları
2012 YGS Geometri bölümündeki sorular müfredata uygun sorulmuştur. Sınavda Matematik bölümünde Geometri adına toplamda 8 adet soru sorulmuştur. Çok kolay diyebileceğimiz soru bulunmayıp soruların zorluk derecesi genel de orta ve üzeri bir seviyede gelmiştir.
Analitik geometrideki geçen yılki gibi döndürme sorusu sorulmuş ve bu soru ile birlikte alanları eşit olan kare-dikdörtgen soruları seçici diyebileceğimiz sorular olarak gelmiştir. Diğer sorular genel olarak dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur.
Soruların konulara göre dağılımı

Üçgende benzerlik 1 soru
Düzgün altıgen 1 soru
Eşkenar dörtgen 1 soru
Çemberde uzunluk 1 soru
Dairede alan 1 soru
Katı cisimler 1 soru
Analitik geometri 2 soru

2010 YGS Fen Bilimleri bölümü

Fizik soru yorumları
2012 YGS Fizik sınavında 14 soru soruldu. Bu soruların tamamı ilköğretim ve lise müfredatını kapsıyordu. 2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularının konulara göre dağılımının orantılı olmadığı, geçen yıllara göre daha farklı olduğu söylenebilir. Sınavın soru dağılımı aşağıdaki gibidir.
Soruların konulara göre dağılımı
Elektrik 3 Soru
Optik 2 Soru
İş ve Enerji 2 Soru
Genleşme 1 Soru
Mıknatıslık 1 Soru
Basınç 1 Soru
Madde ve Özellikleri 1 Soru
Sıvıların kaldırma ilkesi 1 Soru
Tork 1 Soru
Bağıl hareket 1 Soru

2012 YGS sınavında sorulan sorularda hatalı ya da tartışmaya açık soru yoktu. İlköğretimde okutulan fen bilgisi dersi ile liselerde okutulan Fizik dersinin müfredatı geçen 7 yıllık zamanda aşama aşama değişmişti. Bu değişen müfredata göre eğitim gören öğrenciler ilk kez YGS sınavına girdiler. Sorular incelendiğinde hem eski müfredata göre eğitim alan mezun öğrenciler hem de yeni müfredata göre eğitim alan 12.sınıf öğrencilerinin ortak konularından soru sorulduğu görünüyor. Yani yeni müfredatı kapsayan soru yoktu. Sorular sınava giren tüm öğrencilerin eğitim aldığı alanı kapsar nitelikteydi.
2012 YGS sınavında sorulan Fizik sorularını sayısal alanda ders gören öğrenciler biraz zorlansalar da yapabilirlerdi. Ancak bazı sorular (basınç, sıvıların kaldırma ilkesi, enerji vb.) meslek lisesi, eşit ağırlık ve sözel alanlarda eğitim gören öğrencilerinin çok üstündeydi.

Kimya soru yorumları
Sorular önceki yıllara paralel olarak aynı tarz ve zorlukta gelmiştir. Yenilenen kimya müfredatını içeren sorular da sorulmuştur. Sorular oldukça kolay ve anlaşılır olup öğrencileri zorlayacak soru yer almamaktaydı.
Soruların konulara göre dağılımı

Madde ve Özellikleri 2 Soru
Maddelerin Ayrıştırılması 1 Soru
Atomun Yapısı 1 Soru
Bağlar 1 Soru
Bileşikler 3 Soru
Kimyasal Değişimler 2 Soru
Hayatımızda Kimya 1 Soru
Kimya Kanunları 1 Soru
Çözünürlük 1 Soru

Biyoloji soru yorumları
Geneli itibariyle biyoloji sorular, ilköğretim ve 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlandığı gözlenmiştir. Basit temel bilgileri kullanarak yorum yapmaya dayalı sorular çoğunlukta sorulmuştur. Sadece bilgi ile çözülebilecek Sistemler ve Bitkilerde üreme konularından birer soru sorulmuştur. Soruların % 50si tüm adayların cevaplayabileceği nitelikte sorulardan oluşmuştur. Yeni müfredatla ilgili doğrudan bilgiye dayalı her hangi bir soru sorulmamıştır.
Soruların konulara göre dağılımı

Canlıların temel bileşenleri 1 soru
Hücre 1 soru
Nükleik Asitler 1 soru
Bitki fizyolojisi 2 soru
Evrim 1 soru
Canlı gruplarının genel özellikleri 2 soru
Enzimler 1 soru
Metobolizma 1 soru
Sistemler 1 soru
Ekoloji 1 soru
Kalıtım 1 soru

Kaynak: Fen Bilimleri Dershaneleri

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER