2012 YGS sonuçlarına nasıl itiraz edilecek?

Sınav ve yerleştirme sonuçlarına itiraz edilmesinde izlenecek sıralama aşağıda verilmiştir.

ÖSYM tarafından verilen bilgiler şu şekildedir:
Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarının incelenmesi ve 10.12. maddede yer almayan isteklerinde, kılavuzun sonunda yer alan Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanarak Merkezimize başvurabileceklerdir. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYMnin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYMnin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamında açıklanmasından itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternette açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYMnin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 60320685001 numaralı hesabına (IBAN:TR970001000830060320685001) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları ile ilgili imha işlemlerinde 6114 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Öğrenim Bilgilerinde Değişiklik Yapmak İsteyen Adaylar

2012-ÖSYS Öğrenim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği yazacaklardır. Bu belgedeki gereken alanları 2012-ÖSYS kılavuzundaki esaslara göre eksiksiz doldurunuz. Ekinde mezun durumunda olan adaylar için onaylı diploma örneği, son sınıf düzeyinde olan adaylar için öğrenci belgesi yok ise bu belge işleme konulmayacaktır.

(2012-ÖSYSye başvurduktan sonra okul bilgilerinde değişiklik olan adaylar, önce T.C. Kimlik Numaralarını, ad ve soyadlarını; sonra değişmesini istedikleri okul bilgilerinin kodlarını ilgili kutucuklara, adlarını da kutucukların yanındaki noktalı yerlere yazacaklar; değişiklik istemedikleri alanları boş bırakacaklardır.) 8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYMye ulaşan dilekçeler işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYMye ulaşan dilekçeler işleme konulmayacaktır.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Aday, dilekçenin aslını ÖSYMye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks ya da e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir.
Aday, evrak referans numarasını ÖSYMnin http://ais.osym.gov.tr ınternet adresinden edinecektir. Adayın http://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday ınternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYMnin
ınternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde http://ais.osym.gov.tr ınternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.
�� Kimlik Bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık ışleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus ıdaresi Sisteminde (MERNıS) yaptırmalıdır.
Değişiklik işlemi MERNıSte gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYMdeki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından http://ais.osym.gov.tr ınternet adresinde yapılmalıdır.
�� Öğrenim Bilgileri (resmî belge gerektirmeyen), Sınava ılişkin Bilgileri ya da ıletişim Bilgileri alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği http://ais.osym.gov.tr ınternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
DıKKAT: ÖSYS için Öğrenim Bilgileri alanında yapılmak istenen tüm değişiklikler resmî belge gerektirdiğinden dilekçe yazılması gereklidir.


Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
�� Başvuru sırasında oluşturulan Başvuru Kayıt Bilgilerinden Öğrenim Bilgileri alanındaki resmî belgeye dayalı olan bilgilerde (ÖSYS için tümünde) değişiklik isteği
�� Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
�� Özürlü adaylar için sağlık kurulu raporu ile özür durumunu belirttiği özürlü olarak sınava girme isteği
�� Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER