2012 YGS Matematik Soru Analizleri (Yorum)

2012 YGS Matematik Soru Analizleri (Yorum)

2012 YGS Matematik Soru Analizleri (Yorum)

Matematik(Cebir) soru yorumları :
2012 YGS matematik soruları önceki yıla göre daha kolay sorulardan geldi.
Matematik sorularının işlem ağırlıklı olması zor olmadığı halde çözümler için vakit aldırmıştır. Denklem kurmadan mantık yürütülerek çözülebilecek sorular da sorulmuştur.
 Soruların % 30’u kolay, % 60’ı orta ve % 10’u zor seviyede diyebiliriz.  Matematik adına sürpriz diyebileceğimiz bir soru sorulmamıştır.
2012 YGS Matemetik Soruların konulara göre dağılımı
Sayı basamakları                                              2 soru
Bölen sayıları, OBEB OKEK                             3 Soru
Ondalıklı sayılar                                                 1 soru
Basit eşitsizlikler                                               1 soru
Mutlak değer                                                       1 soru
Üslü ifadeler                                                        2 soru
Köklü ifadeler                                                      2 soru
Oran orantı                                                           3 soru
Denklem çözme                                                  5 soru
Denklem kurma problemleri                             8 soru
Kümeler                                                                 1 soru
Fonksiyonlar                                                         1 soru
İşlem                                                                       1 soru
Olasılık                                                                   1 soru

Kaynak:FEM