2012 YGS de hatalı soru iddiası!

2012 YGS Sınavının basın kitapçığında Fen Bilimleri 23. soruda, sorunun çözümünün yapılmasını engelleyen bilimsel bir hatanın mevcut olduğunu iddia eden öğretmenimiz, soruya ilşkin tespitini açıkladı.

2012 YGS Sınavının basın kitapçığında yer alan Fen Bilimleri 23. soruda, sorunun çözümünün yapılmasını engelleyen bilimsel bir hata mevcuttur.

Söz konusu soruda eflit kütlelerde verilen X ve Y sıvılarının buharlaşlma ısılarının karşılaştırılması istenirken buharlaşlma ısının kl/gram cinsinden mi yoksa kl/mol cinsinden mi karşılaştırılması gerektiği belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu karşılaştırmadan yola çıkılılarak yapılacak II. öncüldeki moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki tespit edilememektedir.

Sıvıların kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki molar buharlaşlma ısılaı› ile ilişkili iken eflit kütlede verilen sıvıların kaynama noktaları da kıyaslanamaz. Örneğin; CHCl3 sıvısının buharlaşma ısısı kJ/g cinsinden 0,25 iken kl/mol cinsinden 29,4 tür. Dietil eter s›ıvısı kl/g cinsinden buharlaşlma ısısı 0,35 kl/g iken bu değer kl/mol cinsinden 26 dır.

Kloroformun kaynama noktas› 61,3 °C iken dietil eterinki 34,6 °C dur.

Bu durumda soruda ki hiçbir öncülün doğru ya da yanlış olduğuna karar verilemez.

Saygılarımla

Kimya Öğretmeni

Emine Ulutaş

Eğitim Ajansı

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER