2012 TUS sonbahar dönemi tercihleri

2012 TUS sonbahar dönemi tercihleri

TUS	aki 5 soru da doğru kabul edilecek
2012-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
Sonbahar Dönemi: Tercihlerin Alınması

9 Eylül 2012 tarihinde yapılan 2012-TUS Sonbahar Dönemi Sınavı tercih işlemleri 10-15 Ekim 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Tercihler, ÖSYM inhttp://www.osym.gov.tr internetadresinden bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından TC Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarakyapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ÖSYMnin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.


Tercih Kılavuzu 10-15 Ekim 2012 tarihleri arasında ÖSYMnin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM in internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzunda yer alan bilgileri esas almaları gerekmektedir.


DİKKAT:
ÜDS veya KPDSden süresi geçerli en az 50 puan alan adaylar ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar (diğer şartları da taşımak kaydıyla) 2012-DUS Sonbahar Dönemi için tercih yapabileceklerdir.

ÜDS veya KPDSden süresi geçerli ve en az 50 puanı olan adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar ise geçerli belgelerini, 12 Ekim 2012 tarihi saat 17.00ye kadar, dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir. (ÖSYM in internetadresinde Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerine ilişkin 13 Ocak 2012 tarihli DUYURU bulunmaktadır.)