2012 SBS'de matematikten hangi konulardan sorular soruldu?

2012 SBS'de matematikten hangi konulardan sorular soruldu?

2012 SBS matematik sınav konuları2012 SBSde çıkan soruları matematik öğretmenimiz Tarık GÜLGÜN değerlendirdi.

2012 SBS zor muydu, kolay mı? Sorusuna öncelikle 2012 SBS de çıkan soruların konulara göre dağılımlarına bakarak değerlendirelim.

Peki Hangi Konulardan Soru Çıktı?

1 Soru Üslü sayılarda çok büyük ve çok küçük sayılar (yani 10 un kuvvetleri),

1 Soru Kareköklü sayılarda sıralama,

1 Soru Üslü sayılarda çarpma işlemi,

1 Soru Koni açınımı,

1Soru özdeşlik (iki kare farkı),

1 Soru Üçgen çizme şartları,

1Soru Üçgenlerde eşlik benzerlik,

1 Soru Bir bilinmeyenli eşitsizlikler,

1 Soru Yansıma ve dönme (ötelemeli yansıma),

1 Soru ondalık sayılar (devirli ondalık sayı),

1 Soru Dik üçgende trigonometrik oranlar,

1 Soru kare prizma hacmi,

1 Soru kare prizma alanı,

1 Soru silindir ve küp hacmi (aynı soruda birleştirilmiş),

2 Soru Olasılık,

1 Soru Histogram (tablo yorumlama),

1 Soru Tam kare sayılar (ana konusu kareköklü sayılardır),

1 Soru İki bilinmeyenli denklem kurma,

1 Soru Eğim olmak üzere toplamda 20 soru soruldu.

2012 SBS soruları zor muydu, kolay mıydı?

2012 SBSnin ayrıntılı matematik sorularının değerlendirlmesi:

 1. Soruda sorulmuş olan üslü sayılar sorusunda öğrencilerimizin 10un kuvvetlerini kısa yoldan çarpma işlemini kullanabilip kullanamadığını ölçmek için sorulmuş bir sorudur. Yani onun kuvvetlerinin katsayıyla çarparken virgülün sağa kaydırılması veya sayının yanına 0 eklenmesi işlemini yapabilen bir öğrenci bu soruyu çok kolay çözebilirdi.
 2. Soruda kareköklü sayıların basit bir sıralanışı sorulmuş. Bu soruda yapılması gereken tek şey dışarda olan katsayıları da kök içine alarak, kök için en küçük olan sayıdan kök içi en büyük olan sayıya doğru sıralanmasıydı. Tabi en sonunda sayıları eski haline getirerek doğru şıkkı bulabilirdiniz.
 3. Soruda yine bir üslü sayı sorusu sorulmuş. Bu soruda yine çok kolay yapılabilecek bir sorudur. Yapılması gereken, her katta üsse 1 eklemekti.
 4. Soruda bir koni açınımı sorusu sorulmuş. Bu soruda yarıçaptan yola çıkarak taban dairesinin çevresini bulmaktır. Bu çevre açınımdaki büyük daire diliminin yay uzunluğuna eşittir. Ana doğru diye tabir ettiğimiz soruda 5 cm verilmiş olan kısım açınımda oluşan büyük daire diliminin yarıçapına denkgelmektedir.
 5. Soruda özdeşlikler konusundan iki kare farkı ile ilgili bir soru sorulmuş. Bu soru bize göre standart sapmayı etkileyecek seçici bir sorudur. Kısmen seçici bir soru tabiki bu sorunun çok zor olduğu anlamına gelmez. Bu soruda alanı 4 b2 olan birkaç kısım çıkarılmıştır. Verilen iki kare farkı açılımını çarptığımızda çıkarılan kısmın 16 b2 olması gerektiği görülüyor. Buradan çıkarılacak olan karenin 4 adet olduğunu görürüz.
 6. Soruda üçgen çizme şartlarından bir soru sorulmuş. Burada bilinmesi gereken iki kenarın farkı üçüncü kenardan kısa, iki kenarın toplamı üçüncü kenardan uzundur ifadesidir bunu bilen her öğrenci bu soruyu kolaylıkla çözebilirdi.
 7. Soruda üçgenlerde benzerlikle ilgili bir soru sorulmuş. Bu soru ayrıntılı bilgi bile gerektirmez. Göz kararı ile soru çözülebilirdi. Yapılması gereken ise üçgenlerin kenarları arasındaki oranları bulmaktı. Oranları aynı olan üçgenler benzer üçgenlerdir.
 8. Soruda bir bilinmeyenli eşitsizlik sorusu sorulmuş. Bu soruda yapılması gereken; ilk sınava X diyip şu eşitsizliği kurmaktı: 2x-4>50 buradan sorunun çözümü kolaylıkla yapılabilirdi.
 9. Soruda ötelemeli yansıma sorusu vardı. Çok kolay bir soru yapılması gereken tek şey şekilleri eşleştirebilmektir.
 10. Soruda devirli ondalık sayı sorusu görülmektedir. Sadece devirli ondalık olarak verilen sayıları açık olarak yazmakla bu soruyu çözebiliriz. Şöyle ki 0, 4545 ve 0,452452 binde birler basamaklarına bakılacak olursa biri 2 diğeri 4 aradaki sayı 3 olmalı. Yani 0,453.
 11. Soruda bir trigonometrik oran sorusu sorulmuş. Bu soruda sin30 değerinden yola çıkarak karşı dik kenar bulunarak 46 eklenilecektir. Başka bir çözüm yolu da 30-60-90 üçgeni diye tabir ettiğimiz özel üçgenin kullanılmasıdır.
 12. Ve 13. Sorularda kare dik prizmanın alan ve hacim soruları sorulmuştur. Bu sorular geçen yıl ki üçgen prizma ve dikdörtgenler prizması sorularının yerine iki kare prizma sorusu sorulmuş. Bu sorular artık SBS nin vargeçilmez konusu haline gelmiştir.

14.Soruda 7. Sınıf konusu olan silindir ve küp birleştirilmiş. Bu soru küpün bir kenarına 2 sayısı verilerek kolay bir şekilde çözülebilirdi. Yapılacak işlem her ikisininde bu sayıya göre hacimlerini bularak oranlamaktı.

15. ve 17. Sorularda olasılık soruları sorulmuş. Bütün öğrencilerin kolaylıkla yaptığı birer soru olduğunu düşünüyoruz.

16.Soruda histogram konusunun tablo okuma kısmından sorulmuş bir soru. Yapılması gereken tablonun 55-59 aralığı dahil olmak üzere 20-24 aralığına kadar olan öğrenci sayılarını topamaktı.

18.Soruda basit bir tam kare sayı sorusu sorulmuş. Kenarları sırasıyla 5, 7, 8 olan karelarin toplam çevre uzunluğunu 80 olarak bulmaktı. Çevresi 80 olan bir kare oluşturursak bu karenin bir kenarı 20 olur. Alanı ise 400.

19. Soruda iki bilinmeyenli denklem kurma sorusu sorulmuş. Tercihe göre tek bilinmeyenli denklem kurularak ta çözülebilirdi.

20. Soruda basit bir eğim sorusu var. Bu soru, grafik eğimlerini bulurken grafik sola yatıksa eğim negatif, sağa yatıksa eğim pozitiftir bilgisini kullanarak çözülebilirdi. Buna göre a negatif b ve c pozitif ve eşittir.

Bu çözümlerden yola çıkarsak 2012 SBS ‘nin matematik açısından çok da zor olduğunu söyleyemeyiz. Ama şunu belirtmekte fayda var bu yıl ki SBS geçen yıla göre bilen ve bilmeyeni ayırt eden sorulardan oluşmuş. Görünen o ki bu yıl Türkiye genelinde matematik net ortalamaları artacak.

Umarız yazımız 2012 SBS Zor muydu. Kolay mıydı? Sorusuna cevap olabilmiştir.

SORU VE CEVAPLARI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Tarık GÜLGÜN

Matematik Öğretmeni