2012 SBS Yurt dışından sınava giren öğrencilerin tercih işlemleri

2012 SBS Yurt dışından sınava giren öğrencilerin tercih işlemleri

SBS Tercih İşlemleriYurt dışından sınava giren öğrenciler e‐okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek‐2deki Yerleştirme İşlemi Tercih Formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Ek‐2deki Yerleştirme İşlemi Tercih Formunu 06 Ağustos 2012 tarihi mesai bitimine kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı‐06500 Teknikokullar/ANKARA adresine APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada, tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile GSM (cep) telefon numarasını yazacaktır. Okul müdürlüklerinin işlemlerini usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır.

Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte 2012 ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemi tercih ve yerleştirme e‐kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

Nakil olan öğrenciler için YBP hesaplamasında, ders yılının son gününde kayıtlı olduğu okulun en yüksek YBPsi dikkate alınacaktır.

İNDİR

Yerleştirme İşlemi Tercih Formu

2012 SBS Tercih ve Yerleştirme E-Kılavuzu

2012 SBS TERCİHLERİNİ BİRLİKTE YAPALIM MI? (Forum)

2011 SBS Taban ve Tavan Puanları (Yüzdelik Dilimli)