2012 SBS uygulama takvimi

Sorubak BilgiSBS başvuruları 05–23 Mart 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Şlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında örgün ilköğretim kurumlarının 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2. Açık Şlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında emsalleri örgün eğitim kapsamındaki ilköğretim kurumlarına devam ediyor olmak ve ilgili mevzuatta belirtilen hüküm doğrultusunda, zorunlu ilköğretim yaşı içindeyken açık ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
3. Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
2011–2012 eğitim ve öğretim yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde e-Okul sisteminde kayıtlı okulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
4. Yurtdışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları
Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiyedeki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

2012 SBS uygulama takvimi