2012 SBS Tercihlerinde okul müdürlerinin yapacakları işlemler

2012 SBS Tercihlerinde okul müdürlerinin yapacakları işlemler

2012 SBS Tercih İşlemleriTERCİH ÜCRETİ
Tercih işlemlerine talepte bulunacak öğrenci/velisi, okul-aile birliğine makbuz karşılığında 5 (beş) TL yatıracaktır.
TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER
Tercih işlemi öğrenci tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi, mezun olduğu ya da herhangi bir ilköğretim okulu müdürlüğünden de yapılabilecektir.


İlköğretim Okulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:
a)
Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak üzere bir yetkili görevlendirmek,
b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye tercih ve yerleştirme e‐kılavuzunun çıktısını vermek,
c) Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek‐1deki Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formuna bağlı kalarak 01-08 Ağustos-2012 tarihleri arasında yapmak,
ç) Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin yazıcıdan 2 (iki) nüsha çıktısını alarak veliye de imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayarak 1 (bir) nüshasını imza karşılığı veliye vermek,
d) Kendi okulunun öğrencisi olmasa bile öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak.

Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:
a)
Öğrencilerin elektronik ortamdaki kayıt işlemlerini yapmak üzere bir yetkili görevlendirmek,
b) Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt işlemi yapılan öğrencilerin bilgilerini herhangi bir hak kaybı oluşmaması için zamanında e‐okul sistemine işlemek, (hak kaybı oluşması
durumunda okul müdürlüğü sorumludur.) Kayıt işlemini tamamladıktan sonra OGES OKUL KAYIT BİLGİ FORMUnu imzalayarak bir nüshasını dosyaya ekleyip diğerini öğrenci velisine imza karşılığı teslim etmek,
c) Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıt yaptırdığı hâlde kaydını geri alan öğrencilerin kayıt iptalini eokul sistemi nden derhal Sınav İşlemleri Modülüne işlemek,
ç) Yedek kayıt döneminde, yedek listeden kayıt hakkı kazandığı halde bu hakkını kullanmak istemediğini dilekçe ile başvurarak belirten adayların durumunu derhal eokul sistemi ne işlemek,
d) OYP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince OYPye göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanacaktır. Bu öğrenciler için ilgili yönetmelik hükümlerine göre PYBSyi kazanma şartı aranmayacağı hususunda rehberlik yapmaktır.

2012 SBS Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu

2012 SBS Tercih ve Yerleştirme E-Kılavuzu