2012 Polis Koleji Yazılı Sınavı 27 Temmuz da.

2012 Polis Koleji Yazılı Sınavı 27 Temmuz da.

Sorubak Bilgi• Mülakat ve Beden Eğitimi Sınavında başarılı olan adaylar 27 Temmuz 2012 günü Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan yazılı sınava katılacaklardır.
• Polis Kolejine giriş yazılı sınavı saat 10:00da başlayacağından adaylar 08:45ten itibaren sınav salonlarına, polis kolejine giriş sınavı kimlik kartı ve nüfus cüzdanı kontrol edilerek alınacaktır.
• Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, sınav giriş belgesi, kurşunkalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır.
• Kimlik belgeleri yanlarında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
• Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle sınava alınmayacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla geçersiz sayılacaktır.
• Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakikadan sonra geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmayacaklardır. İlk 45 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir.
• Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edeceklerdir.
• Adaylar soru ve cevap kağıtlarını, kimlik belgelerindeki bilgilere uygun olarak kurşunkalemle dolduracaklardır.
• Yazılı sınav bitiminde soru kitapçıkları cevap kağıdı ile birlikte görevlilere teslim edilecektir.
• Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bu konuda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
a. Her öğrencinin cevap kağıdı 1 optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulmaktadır.
b. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlış cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.
c. Başarı listesi yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğünce sayıca belirlenecek olan kontenjan sayımız kadar asil, iki katı kadar yedek aday başarılı sayılır.


POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin 7nci maddesinde ve e kılavuzun 1inci bölüm 2nci maddesinde belirtilen şart ve nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
b. Sınav komisyonuna eksik bilgi vererek, kendisi hakkında aykırı bilgi ve belge sunanlar,
c. Sınavlardan önce kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri sınav komisyonuna ibraz edemeyenler,
d. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava giren adaylar,
e. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilenler,
f. Geçerli kimlik belgesini ve sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler,
g. Adayın yerine başkasının sınava girdiği anlaşılanlar,
h. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınavda yanında bulunduran adaylar,
i. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında aday-adayların sınavları geçersiz sayılır.

YAZILI SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınav sonuçları, en geç 28 Temmuz 2012 Cumartesi günü Polis Koleji Müdürlüğünde ilan edilecek ve www.poliskoleji.k12.tr, www.egm.gov.tr internet adreslerinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Yazılı (test) sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylara; yapılacak yazılı sınav sonrasında en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak sıralama neticesinde; intibak eğitimine katılacak adaylar sayıca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve bu adayların 31 Temmuz 2012 Salı günü saat 18.00a kadar İntibak Eğitimine gerekli malzemeler ile birlikte katılacakları ilanen tebliğ edilecektir.