2012 Polis Koleji Giriş Sınavı Takvimi

2012 Polis Koleji Giriş Sınavı Takvimi

Sorubak Bilgi  POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI

Polis Kolejine öğrenci alımının ikinci aşaması olan ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınav aşaması ile ilgili olarak;
Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 23–27 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır.
POLİS KOLEJİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
MÜLAKAT SINAVI
23–24-25 Temmuz 2012     saat:08:00
BEDEN EĞİTİM SINAVI
26 Temmuz 2012                saat:08.00
YAZILI (TEST) SINAV
27 Temmuz 2012                 saat:10.00
 
NOT: Polis Kolejine Giriş Sınavında başarılı olan aday öğrenciler puan ve tercih durumuna göre Polis Kolejine yerleştirilecektir
            Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ayrıca; Ankara Polis Kolejinde Mülakat, Beden Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulacaktır.
 
1.Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getirecektir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacaktır.
 
2.Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Ek 2’ de örneği yer alan belirlenen bir parkurda; öne takla, sıçrama, şınav, slalom çubukları arasından geçerek koşma, mekik ve iki sağlık topu arasında el değdirerek koşma hareketlerini içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacaktır.
Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaklardır.
Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavı zamana karşı yapılacaktır.
Açıklamalar ve değerlendirme tablosu Ek 2’de gösterilmiştir.
 
3.Yazılı Sınavda; Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacaktır.
 
 

KONU
SORU SAYISI
Matematik
30
Fen Grubu
25
Türkçe ve Dil Yeteneği
20
Sosyal Grup
15
Yabancı Dil
10
TOPLAM
100

 
Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Değerlendirme Komisyonu sorumluluğunda, yazılı sınav kâğıtları optik okuyucu ile bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden 1 yanlış cevap 1/3 doğru cevabı etkileyecek şekilde yapılacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda görevli iken şehit olanların, eceli ile vefat edenlerin veya vazife malullerinin çocuklarına Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınavında aldıkları puanın % 5’i oranında puan eklenerek oluşan puan sıralamasına göre asıl ve yedek aday listeleri düzenlenir.
Polis Kolejine Giriş Sınavı başarı listesi ve aday öğrencilerin koleje yerleştirilmesi Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği Başarı Listesinin Tanzimi başlıklı 16.maddesi hükümlerine göre “Polis Kolejinde yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlanarak kız ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere başarılı olanların listesi, Değerlendirme Komisyonunca asıl ve yedek olarak düzenlenir ve duyurulur.
 
Puanların eşitliği hâlinde, sırası ile beden eğitimi sınav puanı, matematik, fen, türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için dikkate alınır.
 Bunda da eşitlik olması halinde yaşları küçük olanlar tercih edilir. Yine de eşitlik olması halinde kur’a ile belirlenir.
 
Başarı listesi, o yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce tespit edilen, Polis Kolejine alınacak öğrenci sayısı kadar asıl ve bu sayının iki katı kadar da yedek adaydan meydana gelir.