2012 Özel Okullara Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu ve Okul Listeleri

2012 Özel Okullara Öğrenci Alımı Başvuru Kılavuzu ve Okul Listeleri

Özel Okullara Öğrenci Alımı2012-2013 eğitim-öğretim yılı için özel ortaöğretim okullarına 8. sınıf SBS sonucuna göre öğrenci yerleştirme amacıyla kayıt komisyonu tarafından hazılanan Başvuru Klavuzu ve Özel Okullar Listelerini, word2003 ve excel formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.


Başvuru Klavuzu için tıklayınız (word 2003)
Okullar Listesi için tıklayınız (Excel 2003)


2011-2012 Eğitim-öğretim yılında 8. sınıf sbs sonucuna göre ilan edilen taban puanlar için tıklayınız.

ÖZEL OKULLARA BAŞVURU ŞARTLARI
Adayın, bu kılavuzda yer alan özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için,8.Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)na katılmış ve sınavının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.
Bu kılavuzda yer alan özel okullara, 8. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS)na girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.
3. ÖZEL OKULLARA KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
3.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerini ibraz edeceklerdir.
3.2. Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler.
3.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:
1) Türkçe puanı yüksek olan,
2) Matematik puanı yüksek olan,
3) Fen Bilgisi puanı yüksek olan,
4) Sosyal Bilgiler puanı yüksek olan,
5) Yabancı dil puanı yüksek olan,
6) 7. Sınıf SBS puanı yüksek olan,
7) 6. Sınıf SBS puanı yüksek olan,
8) Yaşı küçük olan
adaya öncelik verilir.
3.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin güncel hükümlerine göre yapılır.
Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.
Kesin kayıt yapıldıktan sonra okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı okula başvuruda bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmi okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)
Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin güncel hükümlerine göre yapılır.
I. Ön Kayıt Dönemi:
a. I. Ön kayıt, 13-14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Okullar, 8. Sınıf SBS sonuçlarına göre I.ön kayıt dönemi için taban puanlarını 6 Ağustos 2012 tarihinde okullarında velilerin görebileceği şekilde ilan edecek ve Türkiye Özel Okullar Birliği Derneğine bildireceklerdir.
b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, 13-14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, SBS sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 15 Ağustos 2012 tarihinde saat 17.00den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 16-17 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
e. 17 Ağustos 2012 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya II. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.
f. Okullar,17Ağustos 2012 tarihi saat 17.00de kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneğine bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
II. Ön Kayıt Dönemi:
a. II. Ön kayıt, 22-23 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puana göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, 22-23 Ağustos 2012 tarihlerinde başvuruda bulunarak, ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, SBS sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 23 Ağustos 2012 tarihinde saat 17.00den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 24 Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır.
e.24 Ağustos 2012 tarihi saat 15.00itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya III. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.
f. Okullar 24 Ağustos 2012 tarihi saat 17.00 kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneğine bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
III. Ön Kayıt Dönemi:
a. III. Ön kayıt, 27-28-29 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, 27-28-29 Ağustos 2012 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıt yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, SBS sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 29 Ağustos 2012 tarihinde saat 17.00den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.
d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 31 Ağustos 2012 tarihlerinde yapılacaktır.
e. 31 Ağustos 2012 tarihi saat 15.00itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya son kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir.
Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.
f. Okullar 31 Ağustos 2012 tarihi saat 17.00de kayıt durumlarını inceleyerek 3 Eylül 2012 tarihi itibariyle başlayacak son kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını belirleyerek, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneğine bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
Son Kayıt Dönemi:
Özel Okullar Kayıt Komisyonu, okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 03 Eylül 2012 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır.
Açıklamalar:
a. Herhangi bir dönemde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban puanları, o okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır.
b. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir.
c. Kılavuzda bulunmayan durumlarda Özel Okullar Kayıt Komisyonunun alacağı karara göre hareket edilecektir.
8. SINIF SBS SONUCUNA GÖRE
ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN
KAYIT TAKVİMİ

1) 8. SINIF SBS TARİHİ
09 HAZİRAN 2012
2) SINAV SONUÇ İLANI
12 TEMMUZ 2012
3) I. ÖN KAYIT DÖNEMİ
13-14-15 AĞUSTOS 2012 ÖN KAYIT
16-17 AĞUSTOS 2012 KESİN KAYIT
4) II. ÖN KAYIT DÖNEMİ
22-23 AĞUSTOS 2012 ÖN KAYIT
24 AĞUSTOS 2012 KESİN KAYIT
5) III. ÖN KAYIT DÖNEMİ
27-28-29 AĞUSTOS 2012 ÖN KAYIT
31 AĞUSTOS 2012 KESİN KAYIT
6) SON KAYIT DÖNEMİ
03EYLÜL 2012DEN İTİBAREN
Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara göre