2012 KPSS lisans başvuru kılavuzu

2012 KPSS Lisans başvuruları

2012-KPSS Lisans

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol

Başvuru Merkezleri

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Sınav Merkezleri