2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme Kılavuzu

Sorubak Bilgi

2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme İşlemleri

Bakanlık Makamının 10.04.2012 tarihli ve 16737 sayılı Onayları

gereğince hazırlanan 2012 İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirme

Kılavuzu için