2011'de 7.sınıflara SBS yapılacak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2010-2011 öğretim yılında yapılacak 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı ın (SBS) yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. Buna göre, 2010-2011 öğretim yılında 7. sınıflar için SBS yapılacak.

Bir öğrenci velisi, 10 Temmuz 2010 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin, Seviye Belirleme Sınavı ın (SBS) kademeli olarak kaldırılmasını öngören bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, 2010-2011 öğretim yılında yapılacak 7. sınıf SBS in yürütmesini durdurmuştu.

Davalı MEB, daire kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEBin itirazını oy çokluğuyla kabul etti.

SBS TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştayın kararının ardından, ilköğretim 7. sınıflara yönelik Seviye Belirleme Sınavı ı (SBS) 5 Haziran 2011de yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan sınav takviminde 7. sınıflara yönelik SBS in 5 Haziran 2011de yapılması kararlaştırıldı. 8. sınıflar için SBS ise 4 Haziran 2011de yapılacak.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER