2011-2012 Eylül Ayı Mesleki Çalışmaları (Seminer Konuları)

2011-2012 eğitim öğretim yılı Eylül dönemine ait Mesleki Çalışmalar 05-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mesleki Çalışmalar Hakkında Resmi Yazıya Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 89. maddesinde Mesleki Çalışmalar:

İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışma yapılır.

Örnek Seminer Konuları:

 • Eğitime erişim ve devamın izlenmesi (seminer konusu)
 • Öğretim yöntem ve teknikleri sunusu (Seminer Konusu)
 • DYNED Nedir? (Seminer Çalışması)
 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • 6111 sayılı kanunun özeti
 • 6111 sayılı kanun (Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanununun İncelenmesi (seminer konusu)
 • Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayı
 • Birleştirilmiş sınıf uygulamaları-seminer konusu
 • Ölçme ve değerlendirme sunusu (seminer konusu)
 • Tartışma Yöntemi Sunusu ve Açıklama (Seminer Çalışması)
 • Risk Altındaki Çocvuklar Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Serbest etkinlikler dersi sunusu (seminer çalışması)
 • Rol oynama ve yaratıcı drama sunusu (seminer konusu)
 • Okul-Aile-Çevre İlişkileri seminer konusu
 • Dezavantajlı ve riskli çocuklar (seminer konusu)
 • İletişim Becerileri Sunu ve Açıklama (Seminer Konusu)
 • Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar (Sunu ve Açıklama)

SEMİNER KONULARININ TAMAMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER