2011 yılından önce alınmış olan ödül belgeleri yönetici atamada kullanılabilir mi?

MEB; Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller ve ceza bölümüne daha önceki yıllarda alınmış olan aylıkla ödül ve takdir belgelerinin dâhil edilip edilemeyeceği hususunda açıklama yaptı.


Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19/09/2011 tarihli, 63501 sayılı ve Yönetici Atama konulu yazısında; İlinizde yapılacak olan zorunlu yer değiştirmeler suretiyle atamalarda Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller ve ceza bölümüne daha önceki yıllarda alınmış olan aylıkla ödül ve takdir belgelerinin dâhil edilip edilemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğüne ilişkin yazı incelenmiştir.


Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu un 122 ci maddesi 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 110uncu maddesiyle değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye paralel olarak hazırlanan ilgi (b) Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formunun Ödüller ve ceza bölümünde yer alan Aldığı ödüller kısmı; 1- Başarı Belgesi (En fazla 3 adet) 2- Üstün Başarı Belgesi (En fazla 1 adet) 3-Ödül (En fazla 1 adet) şeklinde düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.


Bu nedenle uygulamanın yürürlükteki düzenleme çerçevesinde yapılması gerektiğinden, yapılan düzenlemede geçmişte verilen takdir, teşekkür ve aylıkla ödüllerin geçerli sayılacağı yönünde herhangi bir hükme yer verilmemiş olması nedeniyle değişiklik Öncesinde verilen takdir, teşekkür ve aylıkla ödüllerin bu kapsamda değerlendirmeye alınması mümkün değildir. Kaldı ki, konu hakkında 15/06/2011 tarihli ve 40119 sayılı yazı ile gerekli açıklamalar yapılmış olup, uygulamanın bu açıklamalar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER