2011 YGS Matematik sorularının konulara göre dağılımı

YGS sınavında en başarılı anadolu liseleri

YGS MATEMATİK SORULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Konular

2010

2011

Rasyonel Sayılar

2 Soru

4 Soru

Köklü İfadeler

2 Soru

1 Soru

Çarpanlara Ayırma

2 Soru

3 Soru

Üslü İfadeler

3 Soru

3 Soru

Denklem Çözme

2 Soru

Basit Eşitsizlikler

2 Soru

Bölünebilme Kuralları

1 Soru

1 Soru

Fonksiyonlar

1 Soru

2 Soru

Mantık

1 Soru

1 Soru

Kümeler

1 Soru

İşlem (OBEB-OKEK)

1 Soru

2 Soru

Sayı Basamakları

1 Soru

Temel Kavramlar

1 Soru

Problemler

10 Soru

10 Soru

Modüler Aritmetik

1 Soru

Olasılık

1 Soru

Basamak Kavramı

1 Soru

Mutlak Değer

1 Soru

Oran-Orantı

1 Soru

Olasılık

1 Soru