2011 YGS Coğrafya sorularının konulara göre dağılımı

YGS sınavında en başarılı anadolu liseleri

YGS COGRAFYA SORULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Konular

2010

2011

Paralel-Meridyen Özellikleri

1 Soru

1 Soru

Dünyanın Şekli Ve Hareketleri

1 Soru

1 Soru

Harita Bilgisi

1 Soru

1 Soru

İklim Bilgisi

1 Soru

2 Soru

Yerin Şekillenmesi

3 Soru

3 Soru

Nüfus Ve Yerleşme

3 Soru

1 Soru

Ulaşım Yolları

1 Soru

Doğal Afetler

2 Soru

2 Soru

Çevre Ve Toplum

1 Soru

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

1 Soru